NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
Stacks Image 243
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Rangschikking voor King Cup 2018 deel 1 na 4 wedstrijddagen (Balen en Kelchterhoef 2018 trial)

Voor de Kingcup, klasse 1 en 2, wordt er een percentage gebruikt om uiteindelijk de eindwinnaar aan te duiden.

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 0.8x 100 = 80.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zal er 80% van de eindresultaten meetellen om de eindwinnaar bekend te maken. Dit wil zeggen dat van de 8 eindresultaten, de 2 slechtste punten wegvallen.

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

BAL = Balen 2018 trial

KEL = Kelchterhoef trial

FERD =Sint Ferdinand trial

ESSE =Essene Denderstreek Trial (finale)

Tot = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100%

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 2 van de Trial.

Tot_80% = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 80% regel.

Dit geeft het effect weer van de 80% regel op de voorlopige stand voor de Kingcup. In onderstaande tabel staat vermeld dat er tot nu toe 2 wedstrijddagen gelopen zijn. De 80 % regel rond af naar beneden.

Het aantal wedstrijddagen door de 80% regel is dus 2 * 0,8 = 1,6 afgerond naar beneden is 1 wedstrijddag.

Het slechtste resultaat telt dus niet mee.

Klasse 1

Stacks Image 251
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Classement de la Kingcup après 4 jours de compétition (Balen et Kelchterhoef trial 2018)

Un pourcentage est utilisé pour calculer les résultats de la Kingcup et déterminer le vainqueur de cette compétition pour classe 1 et 2.

Les points obtenus lors d'un jour de compétition sont convertis vers un pourcentage de la façon suivante: le vainqueur du jour de compétition obtient 100 points de qualification ou un pourcentage de 100%

Ex. Personne x est vainqueur de la journée avec un résultat de 75 points. 75 est recalculé pour un score de 100% -> 75/75*100 . Numéro 2 a obtenu 60 points. Son score en points de qualification est 60/75*100= 80 points de qualification.

Le score total pour la Kingcup est calculé par la règle de 80%. Cette règle permet à la fin de la compétition de prendre uniquement 80% des résultats en compte. Sur un total de 8 jours de compétions, les 2 résultats les plus faibles seront ignorés.

Légende

La table si dessous reprend les informations suivantes:

BAL = Balen 2018 trial

KEL = Kelchterhoef trial

FERD =Sint Ferdinand trial

ESSE =Essene Denderstreek Trial (finale)

Tot = Total des points de qualification obtenu. Les points de qualifications sont les résultats des concours recalculés sur une base de 100%.

Tous les points sont présentés en points de qualification. La première rangée pour chaque participant correspond aux résultats du premier jour du concours, la seconde rangée aux résultats du second jour de concours.

Tot_80% = Total des points de qualification en tenant compte de la règle de 80%.

Ceci montre l'effet de la règle de 80% sur les résultats intérimaires de la Kingcup. La table ci desous comprend un total de 8 jours de compétition qui sont réduit par la règle de 80% à 8 jours de compétition (8 * 80% = 6,4 arrondi vers le bas= 6 jours de compétition 80%.

Classe 1

Stacks Image 264
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Results of the Kingcup after 4 days of competition (Balen trial)

A percentage is used for the calculation of the results of the Kingcup and to elect the winner of the competition. The competition is hold in Class 1 and in Class 2.

The results during à competiton day are recaclulated in a way that the winner of the day got 100 points (100%) and the other players an amount less then 100 equal to the percentage of their results as compared to the 100 score of the winner.

Ex. Person x has the best results of the day with a total of 75 points. The score of 75 is recalculated to a score of 100 qualification points (100%) -> 75/75 * 100 =100. Number 2 has obtained 60 points. His score expressed in qualification points will be 80 qualification points (60/75*100=80).

The total score for the Kingcup is calculated by appliance of the 80% rule. This rules allows to take only the 80% best results over all the competion days into account for the final score. The 20% lowest scores will be excluded of the total. Ex. The 2 lowest scores will be excluded on a compettion of 8 compettion days.

Legend

The table hereunder shows the following data:

BAL = Balen 2018 trial

KEL = Kelchterhoef trial

FERD =Sint Ferdinand trial

ESSE =Essene Denderstreek Trial (final)

Tot = Total qualification points obtained. The qualification points are the results of the competition days recalculated on a base of 100 %.

All the scores are expressed in qualification points. The first row for a participant irepresents the results of the first day of the different trials taken into account. The second row represents the results of the participant in the second day of the trial.

Tot_80% = Total qualification points taking the 80% rule into account.

This shows the effect of the 80% rule on the intermediate results of the KingCup. The table shows for the moment only results of the 2 first competition days. These 2 days are reduced to 1 days by the 80% rule that applies and rounding to the lower unit (2*80%=1,6 rounded to 1).

Class 1

Klasse 1 Aantal wedstrijddagen = 4 - Aantal wedstrijddagen 80%=3

Classe 1 Nombre jours compétition = 4 - Nombre jours compétition 80%=3

Class 1 Competition days = 4 - Competition days 80%=3

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogBALKELFERDESSETotTot_80%
1,00 André Ramaekers Gizmo 89,87 100,00 0,00 0,00 382,52 292,65
100,00 92,65 0,00 0,00
2,00 Joris Broes Kate 100,00 96,20 0,00 0,00 284,66 284,66
88,46 0,00 0,00 0,00
3,00 Gerda Luypaers Joe 84,81 92,41 0,00 0,00 364,92 280,11
93,59 94,12 0,00 0,00
4,00 Anja Vermeire Roy 86,08 88,61 0,00 0,00 272,12 272,12
97,44 0,00 0,00 0,00
5,00 Jos Eerdekens Jack 88,61 86,08 0,00 0,00 318,42 265,86
52,56 91,18 0,00 0,00
6,00 Tineke Eeckhout Jim 94,94 0,00 0,00 0,00 265,60 265,60
79,49 91,18 0,00 0,00
7,00 Kristel Van Schaverbeke Torr 78,48 67,09 0,00 0,00 279,92 223,51
56,41 77,94 0,00 0,00
8,00 Muriel Van Simaeys Lou 0,00 87,34 0,00 0,00 187,34 187,34
0,00 100,00 0,00 0,00
9,00 Philippe Dumoulin Jet 0,00 97,47 0,00 0,00 185,70 185,70
0,00 88,24 0,00 0,00
10,00 Jos Eerdekens Chass 0,00 88,61 0,00 0,00 178,35 178,35
89,74 0,00 0,00 0,00
11,00 Bart Buyle Pedro 86,08 0,00 0,00 0,00 177,10 177,10
91,03 0,00 0,00 0,00
12,00 Marion van den Berg Winnah 89,87 0,00 0,00 0,00 170,64 170,64
80,77 0,00 0,00 0,00
13,00 Gino Van Eekhoudt Lyn 0,00 55,70 0,00 0,00 145,40 145,40
0,00 89,71 0,00 0,00
14,00 Hugo Sas Spot 79,75 0,00 0,00 0,00 145,13 145,13
65,38 0,00 0,00 0,00
15,00 Daniël Cousin P'Ro 78,48 0,00 0,00 0,00 132,33 132,33
53,85 0,00 0,00 0,00
16,00 Marc Sergeyssels Lot 24,05 21,52 0,00 0,00 102,92 102,92
0,00 57,35 0,00 0,00
17,00 Philippe Dumoulin Todd 0,00 0,00 0,00 0,00 97,06 97,06
0,00 97,06 0,00 0,00
18,00 Lus Vercruysse Cap 0,00 94,94 0,00 0,00 94,94 94,94
0,00 0,00 0,00 0,00

Klasse 2

Aantal wedstrijddagen = 4 - Aantal wedstrijddagen 80%=3

Classe 2

Nombre jours compétition = 4 - Nombre jours compétition 80%=3

Class 2

Competition days = 4 - Competition days 80%=3

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogBALKELFERDESSECTotTot_80%
1,00 Ben De Kerf Ziva 100,00 100,00 0,00 0,00 397,65 300,00
97,65 100,00 0,00 0,00
2,00 Raf Dewinter Trigger 90,48 86,52 0,00 0,00 358,24 276,99
100,00 81,25 0,00 0,00
3,00 Johny Dugardijn Moss 76,19 92,13 0,00 0,00 320,34 249,50
81,18 70,83 0,00 0,00
4,00 Eric van der Palen Maeve 86,90 68,54 0,00 0,00 296,53 241,33
85,88 55,21 0,00 0,00
5,00 Perry Jakobs Lynn 77,38 51,69 0,00 0,00 290,99 239,30
85,88 76,04 0,00 0,00
6,00 Guy Van Cutsem Spot 91,67 0,00 0,00 0,00 237,29 237,29
80,00 65,63 0,00 0,00
7,00 Christian Sevenants Moss 73,81 85,39 0,00 0,00 233,16 233,16
0,00 73,96 0,00 0,00
8,00 Rudi Collin Denwyn Spyke 90,48 70,79 0,00 0,00 301,78 233,03
71,76 68,75 0,00 0,00
9,00 Steven Janssens Nseb 55,95 86,52 0,00 0,00 228,35 228,35
85,88 0,00 0,00 0,00
10,00 Rudi Collin Jim 73,81 58,43 0,00 0,00 276,05 217,62
82,35 61,46 0,00 0,00
11,00 Kristel Desmet Ziko 71,43 62,92 0,00 0,00 213,17 213,17
78,82 0,00 0,00 0,00
12,00 Frank Gommers Lotje 69,05 0,00 0,00 0,00 212,88 212,88
55,29 88,54 0,00 0,00
13,00 Joseph Luyckx Tess 0,00 48,31 0,00 0,00 196,66 196,66
76,47 71,88 0,00 0,00
14,00 Jan Boumans Finn 0,00 94,38 0,00 0,00 194,38 194,38
0,00 100,00 0,00 0,00
15,00 Gino van Eeckhoudt Blue 0,00 86,52 0,00 0,00 191,48 191,48
70,59 34,38 0,00 0,00
16,00 Jan Boumans Jaff 0,00 91,01 0,00 0,00 188,93 188,93
0,00 97,92 0,00 0,00
17,00 Anja Boumans Moss 0,00 77,53 0,00 0,00 169,19 169,19
0,00 91,67 0,00 0,00
18,00 Nathalie de Spa Dot 0,00 74,16 0,00 0,00 165,82 165,82
0,00 91,67 0,00 0,00
20,00 Nathalie de Spa Big Ben 0,00 73,03 0,00 0,00 142,83 142,83
0,00 69,79 0,00 0,00
21,00 Jacqueline Galand Cap 0,00 89,89 0,00 0,00 140,93 140,93
0,00 51,04 0,00 0,00
22,00 Nina Kole Tero 0,00 80,90 0,00 0,00 137,15 137,15
0,00 56,25 0,00 0,00
23,00 Marion van den Berg Hint 65,48 0,00 0,00 0,00 133,71 133,71
68,24 0,00 0,00 0,00
24,00 Guy Van Cutsem Sem 0,00 74,16 0,00 0,00 130,41 130,41
0,00 56,25 0,00 0,00
25,00 Muriel Vansimaeys Pop 0,00 62,92 0,00 0,00 120,21 120,21
0,00 57,29 0,00 0,00