NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Stacks Image 243
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Rangschikking voor King Cup 2018 deel 2 na 6 wedstrijddagen (Kingtrial Kinrooi Bovy)

Voor de Kingcup, klasse 1 en 2, wordt er een percentage gebruikt om uiteindelijk de eindwinnaar aan te duiden.

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 0.8x 100 = 80.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zal er 80% van de eindresultaten meetellen om de eindwinnaar bekend te maken. Dit wil zeggen dat van de 8 eindresultaten, de 2 slechtste punten wegvallen.

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

KC = King 2018 trial

KIN = Kinrooi trial

BOV =Bovy trial

KBT =Kerstballen trial (finale)

Tot = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100%

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 2 van de Trial.

Tot_80% = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 80% regel.

Dit geeft het effect weer van de 80% regel op de voorlopige stand voor de Kingcup. In onderstaande tabel staat vermeld dat er tot nu toe 6 wedstrijddagen gelopen zijn. De 80 % regel rond af naar beneden.

Het aantal wedstrijddagen door de 80% regel is dus 6 * 0,8 = 4,8 afgerond naar beneden is 4 wedstrijddagen.

de twee slechtste resultaat tellen dus niet mee.

Klasse 1

Stacks Image 251
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Classement de la Kingcup après 6 jours de compétition (Kings trial 2018 Kinrooi Bovy)

Un pourcentage est utilisé pour calculer les résultats de la Kingcup et déterminer le vainqueur de cette compétition pour classe 1 et 2.

Les points obtenus lors d'un jour de compétition sont convertis vers un pourcentage de la façon suivante: le vainqueur du jour de compétition obtient 100 points de qualification ou un pourcentage de 100%

Ex. Personne x est vainqueur de la journée avec un résultat de 75 points. 75 est recalculé pour un score de 100% -> 75/75*100 . Numéro 2 a obtenu 60 points. Son score en points de qualification est 60/75*100= 80 points de qualification.

Le score total pour la Kingcup est calculé par la règle de 80%. Cette règle permet à la fin de la compétition de prendre uniquement 80% des résultats en compte. Sur un total de 8 jours de compétition, les 2 résultats les plus faibles seront ignorés.

Légende

La table si dessous reprend les informations suivantes:

KC = King 2018 trial

KIN = Kinrooi trial

BOV =Bovy trial

KBT =Kerstballen Trial (finale)

Tot = Total des points de qualification obtenu. Les points de qualifications sont les résultats des concours recalculés sur une base de 100%.

Tous les points sont présentés en points de qualification. La première rangée pour chaque participant correspond aux résultats du premier jour du concours, la seconde rangée aux résultats du second jour de concours.

Tot_80% = Total des points de qualification en tenant compte de la règle de 80%.

Ceci montre l'effet de la règle de 80% sur les résultats intérimaires de la Kingcup. La table ci desous comprend un total de 6 jours de compétition qui sont réduit par la règle de 80% à 4 jours de compétition (6 * 80% = 4,8 arrondi vers le bas= 4 jours de compétition 80%.

Classe 1

Stacks Image 264
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Results of the Kingcup after 6 days of competition (Kings Kinrooi Bovy trial)

A percentage is used for the calculation of the results of the Kingcup and to elect the winner of the competition. The competition is hold in Class 1 and in Class 2.

The results during à competiton day are recaclulated in a way that the winner of the day got 100 points (100%) and the other players an amount less then 100 equal to the percentage of their results as compared to the 100 score of the winner.

Ex. Person x has the best results of the day with a total of 75 points. The score of 75 is recalculated to a score of 100 qualification points (100%) -> 75/75 * 100 =100. Number 2 has obtained 60 points. His score expressed in qualification points will be 80 qualification points (60/75*100=80).

The total score for the Kingcup is calculated by appliance of the 80% rule. This rules allows to take only the 80% best results over all the competion days into account for the final score. The 20% lowest scores will be excluded of the total. Ex. The 2 lowest scores will be excluded on a compettion of 8 competition days.

Legend

The table hereunder shows the following data:

KC = King 2018 trial

KIN = Kinrooi trial

BOV =Bovy trial

KBT =Kerstballen Trial (final)

Tot = Total qualification points obtained. The qualification points are the results of the competition days recalculated on a base of 100 %.

All the scores are expressed in qualification points. The first row for a participant irepresents the results of the first day of the different trials taken into account. The second row represents the results of the participant in the second day of the trial.

Tot_80% = Total qualification points taking the 80% rule into account.

This shows the effect of the 80% rule on the intermediate results of the KingCup. The table shows for the moment only results of the 6 first competition days. These 6 days are reduced to 4 days by the 80% rule that applies and rounding to the lower unit (6*80%=4,8 rounded to 4).

Class 1

Klasse 1 Aantal wedstrijddagen = 6 - Aantal wedstrijddagen 80%=4

Gerangschikt per Tot

Classe 1 Nombre jours compétition = 6 - Nombre jours compétition 80%=4

Classé par Tot

Class 1 Competition days = 6 - Competition days 80%=4

Ordered by Tot

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogKCKINBOVKBTTotTot_80%
1,00 Gino Van Eeckhoudt Lynn 94,38 93,51 78,48 0,00 522,75 371,66
94,38 72,60 89,39 0,00
2,00 Hans Vanmeenen Gael 78,65 89,61 63,29 0,00 487,56 353,06
94,38 90,41 71,21 0,00
5,00 Tineke Eeckhout Jim 87,64 94,81 70,89 0,00 456,05 328,61
75,28 69,86 57,58 0,00
6,00 Philippe Dumoulin Todd 65,17 63,64 68,35 0,00 453,46 324,66
80,90 89,04 86,36 0,00
4,00 Philippe Dumoulin Jet 65,17 57,14 69,62 0,00 449,24 334,79
57,30 100,00 100,00 0,00
3,00 Bart Buyle Pedro 86,52 80,52 0,00 0,00 350,60 350,60
100,00 83,56 0,00 0,00
7,00 Ronald De Beukelaer Jill 0,00 98,70 49,37 0,00 321,17 321,17
0,00 82,19 90,91 0,00
8,00 Rudi Collin Tom 40,45 0,00 89,87 0,00 288,49 288,49
80,90 0,00 77,27 0,00
9,00 Sofie Strauven Jake 100,00 0,00 0,00 0,00 275,23 275,23
79,78 0,00 95,45 0,00
10,00 Katrien Van den Berge Tess 50,56 0,00 73,42 0,00 230,31 230,31
42,70 0,00 63,64 0,00
11,00 Kris Pennings Gismo 0,00 57,14 67,09 0,00 207,79 207,79
0,00 83,56 0,00 0,00
12,00 Ronny Van De Vijver Chips 86,52 0,00 41,77 0,00 196,47 196,47
0,00 0,00 68,18 0,00
13,00 Jessica Wiemans Lad 95,51 0,00 0,00 0,00 192,13 192,13
96,63 0,00 0,00 0,00
14,00 Els Lyphout LB Leffe 100,00 0,00 0,00 0,00 189,89 189,89
89,89 0,00 0,00 0,00
15,00 Luc Raedemaekers Jim 0,00 0,00 100,00 0,00 187,88 187,88
0,00 0,00 87,88 0,00
16,00 Hugo Sas Spot 53,93 0,00 0,00 0,00 185,77 185,77
65,17 0,00 66,67 0,00
17,00 Eliane Verboven Vita 0,00 0,00 93,67 0,00 184,58 184,58
0,00 0,00 90,91 0,00
18,00 Jacqueline van Dam Eimear 77,53 0,00 0,00 0,00 177,53 177,53
100,00 0,00 0,00 0,00
19,00 Frank Lotens Keda 49,44 0,00 0,00 0,00 176,91 176,91
80,90 46,58 0,00 0,00
20,00 Francis Krauth Valmis Leia 0,00 0,00 84,81 0,00 174,20 174,20
0,00 0,00 89,39 0,00
21,00 Sandra Nowak Madoc 0,00 77,92 0,00 0,00 173,81 173,81
0,00 95,89 0,00 0,00
22,00 Danny Coemans Flinn 0,00 0,00 81,01 0,00 165,86 165,86
0,00 0,00 84,85 0,00
23,00 Hanneke van Druten Meg 74,16 0,00 0,00 0,00 144,94 144,94
70,79 0,00 0,00 0,00
24,00 Jérôme Loucheur Jazzie 50,56 0,00 0,00 0,00 136,99 136,99
60,67 0,00 25,76 0,00
25,00 Greet Neirinckx Flick 42,70 0,00 0,00 0,00 120,22 120,22
77,53 0,00 0,00 0,00
26,00 Eric van der Palen Colby 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27,00 Rudy Hoebrechts Maeglin Nyuka 23,60 0,00 36,71 0,00 97,38 97,38
37,08 0,00 0,00 0,00
28,00 Els Lyphout Glenn 0,00 0,00 0,00 0,00 80,90 80,90
80,90 0,00 0,00 0,00
29,00 Gino van Eeckhoudt Ness 0,00 80,52 0,00 0,00 80,52 80,52
0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 Katrin Peters June 0,00 76,62 0,00 0,00 76,62 76,62
0,00 0,00 0,00 0,00
31,00 Filip Vandamme Nell 67,42 0,00 0,00 0,00 67,42 67,42
0,00 0,00 0,00 0,00
32,00 David Vanhoorne Primm 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 65,17
65,17 0,00 0,00 0,00
33,00 Lus Vercruysse Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 64,38 64,38
0,00 64,38 0,00 0,00
34,00 Brigitte Doye Lily 0,00 0,00 0,00 0,00 64,04 64,04
64,04 0,00 0,00 0,00
35,00 Sven Jozwiat Linn 0,00 0,00 0,00 0,00 63,01 63,01
0,00 63,01 0,00 0,00
36,00 David Vanhoorne Whisper 0,00 0,00 0,00 0,00 59,55 59,55
59,55 0,00 0,00 0,00
37,00 Nathalie de Spa Kate 0,00 0,00 0,00 0,00 57,30 57,30
57,30 0,00 0,00 0,00
38,00 Nicolas Prestifilippo Spot 55,06 0,00 0,00 0,00 55,06 55,06
0,00 0,00 0,00 0,00
39,00 Lieselotte Awater Heaven 0,00 0,00 0,00 0,00 46,58 46,58
0,00 46,58 0,00 0,00
40,00 Raf Dewinter Maeglin Pete 46,07 0,00 0,00 0,00 46,07 46,07
0,00 0,00 0,00 0,00
41,00 Harry Janssens Zora 0,00 0,00 0,00 0,00 43,84 43,84
0,00 43,84 0,00 0,00
45,00 Chantal Vanden Eynde Sam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
44,00 Guido De Braekeleer Matz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
43,00 Chantal Vanden Eynde Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
42,00 Carmen Ruitter Joyce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
46,00 Pascal Vanbets Ruby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Klasse 2

Aantal wedstrijddagen = 6 - Aantal wedstrijddagen 80%=4

Gerangschikt per Tot

Classe 2

Nombre jours compétition = 6 - Nombre jours compétition 80%=4

classé par Tot

Class 2

Competition days = 6 - Competition days 80%=4

Ordered by Tot

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogKCKINBOVKBTTotTot_80%
1,00 Filip Vandamme Gael 100,00 100,00 0,00 0,00 386,36 386,36
100,00 86,36 0,00 0,00
2,00 Rudi Collin Jim 77,42 0,00 64,86 0,00 303,96 303,96
81,40 0,00 80,28 0,00
3,00 Kristel Desmet Ziko 88,17 0,00 71,62 0,00 303,54 303,54
66,28 0,00 77,46 0,00
4,00 Katharine Wheeler Bob 69,89 0,00 0,00 0,00 207,82 207,82
68,60 69,32 0,00 0,00
5,00 Jan Boumans Finn 0,00 98,92 0,00 0,00 190,97 190,97
0,00 92,05 0,00 0,00
6,00 Jan Boumans Jaff 0,00 89,25 0,00 0,00 189,25 189,25
0,00 100,00 0,00 0,00
7,00 Chris Van Noije Cas 0,00 0,00 100,00 0,00 187,32 187,32
0,00 0,00 87,32 0,00
8,00 Joris Broes Kate 86,02 0,00 0,00 0,00 186,02 186,02
100,00 0,00 0,00 0,00
9,00 Patrick Keersmaekers Ghin 0,00 0,00 83,78 0,00 183,78 183,78
0,00 0,00 100,00 0,00
10,00 Eric van der Palen Maeve 0,00 84,95 0,00 0,00 182,13 182,13
0,00 0,00 97,18 0,00
11,00 Nathalie de Spa Dot 92,47 0,00 0,00 0,00 179,68 179,68
87,21 0,00 0,00 0,00
12,00 Alain Cools Jerry 91,40 0,00 0,00 0,00 178,61 178,61
87,21 0,00 0,00 0,00
13,00 Nicolas Prestifilippo Roy 91,40 0,00 0,00 0,00 177,44 177,44
86,05 0,00 0,00 0,00
14,00 Raf Dewinter Trigger 0,00 78,49 0,00 0,00 177,36 177,36
0,00 98,86 0,00 0,00
15,00 Freddy Staelens Jake 0,00 0,00 98,65 0,00 176,11 176,11
0,00 0,00 77,46 0,00
16,00 Jacqueline Gottschal Kep 89,25 0,00 0,00 0,00 175,29 175,29
86,05 0,00 0,00 0,00
17,00 Jacqueline Gottschal Tim 91,40 0,00 0,00 0,00 173,96 173,96
82,56 0,00 0,00 0,00
18,00 Marion van den Berg Hint 92,47 0,00 0,00 0,00 172,71 172,71
80,23 0,00 0,00 0,00
19,00 Johan Hugelier Lass 89,25 0,00 0,00 0,00 169,48 169,48
80,23 0,00 0,00 0,00
20,00 Nathalie de Spa Big Ben 76,34 0,00 0,00 0,00 169,37 169,37
93,02 0,00 0,00 0,00
21,00 Anja Boumans Moss 0,00 86,02 0,00 0,00 168,98 168,98
0,00 82,95 0,00 0,00
22,00 Muriel Vansimaeys Lou 0,00 0,00 87,84 0,00 168,12 168,12
0,00 0,00 80,28 0,00
23,00 Paul Wellemans Zjim (Capricorn Zidane) 0,00 0,00 78,38 0,00 167,11 167,11
0,00 0,00 88,73 0,00
24,00 Rudi Collin Denwyn Spyke 89,25 0,00 0,00 0,00 165,99 165,99
76,74 0,00 0,00 0,00
25,00 Guy Van Cutsem Sem 82,80 0,00 0,00 0,00 161,87 161,87
79,07 0,00 0,00 0,00
26,00 Marc Van Der Meeren Maefi 68,82 0,00 0,00 0,00 159,51 159,51
90,70 0,00 0,00 0,00
27,00 Paul Kok Kate-Lynn Oet Roege Bos 74,19 0,00 0,00 0,00 157,91 157,91
83,72 0,00 0,00 0,00
28,00 Kristel Van Schaverbeke Torr 0,00 0,00 89,19 0,00 146,94 146,94
0,00 0,00 57,75 0,00
29,00 Jacqueline Van Dam Eimear 0,00 60,22 0,00 0,00 126,12 126,12
0,00 65,91 0,00 0,00
30,00 André Ramaekers Gizmo 0,00 0,00 33,78 0,00 104,71 104,71
70,93 0,00 0,00 0,00
31,00 Marion van den Berg Winnah 38,71 0,00 0,00 0,00 94,52 94,52
55,81 0,00 0,00 0,00
32,00 Lus Vercruysse Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 82,95 82,95
0,00 82,95 0,00 0,00
33,00 Paul Kok Katniss Oet Roege Bos 0,00 0,00 0,00 0,00 82,56 82,56
82,56 0,00 0,00 0,00
34,00 Glenn Nuyts Emma 0,00 0,00 0,00 0,00 80,28 80,28
0,00 0,00 80,28 0,00
35,00 Freddy Staelens Jim 0,00 0,00 0,00 0,00 78,87 78,87
0,00 0,00 78,87 0,00
36,00 Gino van Eeckhoudt Blue 0,00 67,74 0,00 0,00 67,74 67,74
0,00 0,00 0,00 0,00
37,00 Gerard Kokkedee Liv 63,44 0,00 0,00 0,00 63,44 63,44
0,00 0,00 0,00 0,00
38,00 Bea Appeltans Lynn 0,00 0,00 0,00 0,00 58,14 58,14
58,14 0,00 0,00 0,00
39,00 Jan Croimans Maggie 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 45,35
45,35 0,00 0,00 0,00
40,00 Dorit Stroick Enny 0,00 45,16 0,00 0,00 45,16 45,16
0,00 0,00 0,00 0,00
41,00 Joseph Luyckx Tess 0,00 0,00 0,00 0,00 38,03 38,03
0,00 0,00 38,03 0,00
45,00 Mathijs Cuijpers Cjay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
47,00 Chris De Wilde Nina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
48,00 Els Lyphout LB Leffe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
42,00 Adriano di Marzo xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
44,00 Bart Kenis Tes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
43,00 Marjan Kodde Astin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
46,00 Eric van der Palen Colby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00