@import((rwml-menu))
NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
Trial CalendarCalendrier ConcoursTrial Kalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
Contact FormFormulaire ContactContact Formulier
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif ResRes QualifKwalif Res
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGallerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
BBCC Classic May 2016BBCC Classic Mai 2016BBCC Classic Mei 2016
Pentacost 2016Pentecôte 2016Pinkster 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
Kempen 2016Campinne 2016Kempen 2016
BlackFace 2016BlackFace 2016BlackFace 2016
Home paginaPage Accueil
Kalender alle eventsCalendrier global
Reglement inwendige ordeRèglement interne
Favoriete LinksLiens Favoris
logo
Stacks Image 80

Het CCSC kent de kwalificatie voor de Continental toe aan de FSB

Welkom op de nieuwe website van de Federatie Schapendrijven België

Breaking News Het CCSC kent de kwalificatie voor de Continental toe aan de FSB


Beste handlers,Na een lange periode van onzekerheid heeft het Continental Sheepdog Committee (CCSC) uiteindelijk een beslissing genomen omtrent de toekenning van de kwalificatie.Zoals U in de brief zal kunnen lezen, heeft de solidariteitsactie van de handlers tot het gewenste resultaat geleid.De Federatie Schapendrijven België zal voortaan de kwalificatiewedstrijden organiseren in samenwerking met de mogelijke organisatoren.Na de verruimingsoperatie waarbij bijna alle clubs ondertussen lid zijn geworden van de Federatie,  de installatie van een wedstrijdcomité, opleidingscomité en verzoeningscomité en de aanduiding van de vertegenwoordiging van de handlers geeft dit de kans om het schapendrijven in in België definitief te verenigen.FSB staat open om met éénieder die de sport een warm hart toedraagt samen te werken in een constructieve en positieve sfeer.De deur voor dialoog staat steeds open, maar met respect voor ieders verantwoordelijkheden.We zullen op zeer korte termijn de wedstrijden aanduiden die in aanmerking komen voor de kwalificatie 2017.U kan nog steeds lid worden van de Federatie, hetgeen zeker voor de kwalificatie spelers een beduidend financieel voordeel zal bieden.

 

Tenslotte willen we iedereen bedanken die ons het vertrouwen heeft geschonken en heeft meegewerkt om verder te bouwen aan het schapendrijven in België.Het FSB bestuurU vindt de brief in de bijlage.


Brief van CCSC in PDF

Woordje van de voorzitterDe Belgische schapendrijvers hebben het bewogen jaar 2016 mega positief afgesloten met de Kerstballentrial. Een record aantal mensen hebben samen kunnen genieten van heel veel kleine dingen die hun binden. Na een jaar dat precies in het teken stond van samen dingen doen en realiseren.

De Federatie Schapendrijven wilde dat in 2016 ook daadwerkelijk én aantoonbaar duidelijk maken. Nieuwe structuren en nieuwe statuten. Na veel werk op alle fronten is een versterkte basis gelegd om de toekomst met vertrouwen in te stappen: de “handlers” krijgen een duidelijker stem in de globale werking van het gebeuren, met een vertegenwoordiging in het bestuur.

Clubs en verenigingen krijgen een hoorbare stem. Wedstrijdorganisatoren worden beter en duidelijker gehoord. Een goeie wedstrijd organiseren is immers het werk van velen. Duidelijke afspraken en regels zullen alles vlot laten verlopen. Die communicatie is broodnodig. Alles is immers mensenwerk. En tussen droom en daad zijn er onvermijdelijk een aantal hindernissen. Het werk van velen die hun talenten en krachten inzetten: dat zijn de dingen die positief bijdragen.

Onze Franstalige landgenoten hebben ook duidelijk hun plaats gevonden in het geheel. De B in FSB !

En nieuwe sponsors worden samen met al de rest super actief. 2017 wordt hopelijk een jaar waarin iedereen die het schapendrijven genegen is een plaatsje vindt.

In een wereld waarin we dankzij de moderne media nog amper grenzen kennen zullen we de handlers met ambitie volop steunen om hun dromen waar te maken. FSB is een trouwe partner van ISDS. Ook alle anderen die op één of andere manier van het schapendrijven hun passie willen maken verdienen een warme en gezellige thuis.

De vernieuwde website wordt zeer zeker een moderne en uiterst belangrijke schakel. Informatie en communicatie: FSB zal er werk van maken !

Samen “gedreven drijven” is ons motto voor dit jaar. Met dank aan iedereen die daartoe een bijdrage wil leveren.

Al het beste voor 2017.

Geert

Wil je op de vorige website dan kan dit op de volgende link

Vorige website

De vorige website wordt echter niet meer onderhouden of aangepast.

Breaking News: The CCSC has nominated the FSB for the organisation of the qualification Trials Continental 2017.

Welcome to the site of the Belgian Sheepdog Federation (FSB)Breaking News: The CCSC had nominated the FSB for the organisation of the qualification Trials Continental 2017.

You can read in the attached letter the terms that the CCSC used to communicate the excellent news.

This is very important to us as this proves that our intention to grow in 2016 was successful.

We globalise actually the majority of Belgian clubs. We created also a committee for the organisation of trials, a committee for the education of young handlers , a reconciliation committee in the settlement procedure of complaints and finally an accepted representation of the handlers.

All these elements contributed to regroup the practitioners of our sport to a single Belgian family.

The FSB is committed to contribute in a positive and constructive manner to each initiative that can help to develop the sheepdog sport. We encourage dialog in respect of each's responsibility.

We will publish very soon the trials that will act as qualification to the Continental.

Please consider to join our family by becoming a member and support as such the candidate handlers for qualification.

We finally want to thank you for your thrust and for all efforts you put in the promotion of our sport.

The steering committee of the FSB

PS You will find the letter of the CCSC here

The FSB supports the organisation of trials and collaborates for that purpose with local organisations.

Trials of class 1, 2 & 3 ...

You will find more info at the 'Trialkalender' website van de Federatie Schapendrijven België.


Border Collies are more and more engaged for the herding of sheeps but also more people get excited and fascinated by these intelligent dogs that are obedient and extremely pleasant to work with.


La FSB/FBCT organise désormais les épreuves de qualification pour le Continental


Bienvenue sur le site de la Fédération Belge de conduite sur troupeau (FBCT).


La FSB/FBCT organise désormais les épreuves de qualification pour le Continental

Chers conducteurs,


Le comité CCSC (Continental Sheepdog Committee) a finalement pris, après une longue période d’incertitude, une décision pour la qualification du Continental 2017.Vous pourrez lire dans la lettre de la CCSC que l’action de solidarité entre conducteurs a porté ses fruits.La FSB/FBCT est désormais chargée d’organiser avec les organisateurs les concours de qualification pour le Continental.L’opération d’élargissement de la Fédération qui incorpore maintenant la majorité des clubs Belges , l’installation d’un comité concours, d’un comité de formation et d’un comité de réconciliation en complément d’une représentation des conducteurs sont les éléments nécessaires pour un regroupement des adeptes de la conduite de troupeaux en Belgique.La FSB/FBCT s’engage a coopérer d’une manière positive et constructive avec tout ‘un chacun qui partage sa passion pour notre sport.Nous encourageons le dialogue mais tout en respectant les responsabilités de chacun.Nous indiquerons à courte échéance les concours qui sont choisis pour la qualification 2017.Nous vous invitons à devenir membre afin de supporter les candidats pour la qualification.

 

Nous tenons finalement à vous remercier tous pour la confiance que vous nous avez accordée et pour vos efforts constructifs au développement de notre sport.Le comité de direction de la FSB/FBCTVous trouverez la lettre du CCSC ici.
Mot du Président


Les conducteurs belges ont clôturé 2016 de manière très positive avec le Kerstballentrial. Un nombre record de participants a pu profiter de petites choses qui rassemblent.

Après une année qui s’est déroulée sous le thème de travailler ensemble, la Fédération a voulu que 2016 soit l’année de concrétisation de ce but. Elle s’est dotée de nouveaux statuts et d’une nouvelle structure à cet effet.


Après un travail acharné sur tous les fronts, une base renforcée permet aux conducteurs de se faire entendre au sein du Conseil d’Administration et au sein de la gestion journalière de leur fédération.

Les clubs et associations reçoivent un droit à la parole.


Les organisateurs de concours sont mieux entendus. Organiser un bon concours est toujours le travail de beaucoup. Des accords clairs et des règles comprises de tous permettront un bon déroulement.

Comme pour toute activité humaine, entre rêves et réalités, il y aura inévitablement des obstacles. La communication est vitale afin de de profiter des forces et talents de chacun.


Nos compatriotes francophones ont clairement trouvés leur place au sein de la FSB-FBCT. Le B de FSB-FBCT !


De nouveaux sponsors se joignent au reste déjà très actif.


2017 une année où la conduite sur troupeau trouvera une place.


Dans un monde, où grâce au média moderne, les frontières s’amenuisent, les conducteurs pourront poursuivre leur rêves les plus ambitieux.

FSB-FBCT est un partenaire fiable de l’ISDS. La FSB-FBCT offre un accueil chaleureux et confortable à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre veulent faire de la conduite sur troupeau une passion.


Le nouveau site Web est certainement un moyen moderne et important de communication et d’information. La FSB-FBCT le développera et l’utilisera !


“Conduire” ensemble sera la devise de cette année. Merci à tous ceux qui y apporteront leur soutien.Meilleurs voeux pour 2017.GeertLa FBCT


La FBCT supporte l'organisation de concours et elle collabore à cette fin avec des organisations locales.

Des concours en classe 1,2 ou 3 …Vous trouverez plus d"informations sur le lien "Calendrier des concours" du site Web.

Les Border Collies sont de plus en plus utilisés pour le gardiennage de moutons et beaucoup de gens sont fascinés par ces chiens intelligents qui sont obéissants et agréables au travail.