NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif ResRes QualifKwalif Res
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
BBCC Classic May 2016BBCC Classic Mai 2016BBCC Classic Mei 2016
Pentacost 2016Pentecôte 2016Pinkster 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
Kempen 2016Campinne 2016Kempen 2016
BlackFace 2016BlackFace 2016BlackFace 2016
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
Reglement inwendige ordeRèglement interne
Favoriete LinksLiens Favoris
Registr. BosdreefInschr. Bosdreef.Inscript. Bosdreef
List Reg. BosdreefLijst insch. BosdreefListe inscr. Bosdreef
TranslateTraduisezVertaal
Enroll as Youg HandlerSignaler comme YHAanmelden YH
Reg Qual EC 2017Inscript. Qualif EC 2017
List Regist. EC 2017Liste inscr. EC 2017
Lijst Inschr. Airport TrialListe Inscr. Airport TrialList Reg. Airport Trial
Inschr.Airport TrialInscr. Airport trialReg. Airport trial
ResultsRésultatsResultaten
Registration Form St Ferdinand TrialForm inscriptions St Ferdinand trialInschr. Form St Ferdinand trial
List Reg. St Ferdinand trialLijst inschrijvingen St Ferdinand TrialListe inscriptions St Ferdinand Trial
Airport Trial 2017Airport Trial 2017Airport Trial 2017
Reg Form Pinkster17 trialForm Inscr Pinkster17 trialForm inschr. Pinkster17 Trial
List Pinkster17 trialLijst Pinkster17 trialListe Pinkster17 Trial
KingCupKingCupKingCup
logo
Stacks Image p30_n14

Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup


Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Informatie over de FSB

Doelstellingen

De Federatie Schapendrijven België wil alle handlers en handler-groeperingen in België verenigen om zo een gemeenschappelijk, nationaal draagvlak te creëren met als doel:

 • Het promoten van het schapendrijven als landelijke activiteit
 • Het verbeteren van de communicatie en informatiestroom tussen handlers onderling en tussen handlers en organisatoren van schapendrijvers-activiteiten
 • Het creëren van een democratisch forum waar alle handlers inspraak krijgen in de organisatorische aspecten van hun activiteiten
 • Het verhogen van het aantal en de kwaliteit van de trials in België
 • Het verhogen van het handling-niveau in België
 • Het ontwikkelen van een algemeen aanvaard reglement dat de correcte vaardigheden in hond en handler beloont
 • De continuïteit in de sport bevorderen via promotie van alle wedstrijdklassen
 • Het ondersteunen van wedstrijdorganisatoren via een degelijk promotie- en informatiekanaal
 • Te garanderen dat alle honden, met welke papieren dan ook, kunnen deelnemen aan de activiteiten
 • Als organisatie, een legale, juridische vertegenwoordiging te zijn van deze landelijke sport naar hogere autoriteiten toe.

 • Stacks Image p59_n5
  Stacks Image p59_n27
  Stacks Image p59_n29
  Stacks Image p59_n25
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Coemansdany@workingsheepdogslimburg.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Erik Daemserik.daems@skynet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jean-Paul De Kegeljp.dekegel@telenet.be
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Michel Vanden Brandenmariastevens_1@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Paul Vanhoofppvanhoof@skynet.be
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be  Hoe en waarom lid worden van de FSB?

  Door lid te worden van de Federatie Schapendrijven België steunt u ons in onze doelstellingen en geeft u de FSB een breder draagvlak.

  Wij zorgen dat:

 • u correct geinformeerd bent over alle activiteiten en hun resultaten
 • de wedstrijden vlotter verlopen en een kwaliteitslabel krijgen
 • u op een democratische manier inspraak krijgt in het verloop van de sport
 • uw honden, met welke papieren dan ook, mogen meedoen
 • u korting krijgt op alle FSB activiteiten
 • u volwaardig lid bent van de ISDS

  FSB-leden die aan een trial deelnemen zijn ook automatisch verzekerd tegen derden.

  Trial-organisatoren kunnen zich verzekeren, mits bijdrage, binnen de polis van de FSB (kopie beschikbaar). Hiervoor moet een overeenkomst opgemaakt worden. Opname in de FSB trialkalender houdt NIET automatisch in dat de organisatie verzekerd is door de FSB.  Uw lidmaatschap kan u op volgende manier verkrijgen:  Tijdens elke wedstrijd of FSB evenement kan u zich aanmelden bij het FSB bestuur.

  U kan zich ook on-line inschrijven door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. De Raad van Bestuur zal u na goedkeuring van uw lidmaatschap vragen om uw lidgeld te betalen.

  U ontvangt een lidkaart FSB/ISDS.

  Het lidmaatschap voor 2017 bedraagt 50 Euro (rekeningnummer FSB: (IBAN: BE86 734-0187057-50 , BIC: KREDBEBB) en houdt ook in dat u volwaardig lid bent van de ISDS met alle mogelijkheden voor honden- en puppieregistratie.

  Voor een jaar ISDS News betaalt u in 2017 40 Euro.

  Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar.

  Bent u jonger dan 18 jaar, dan bedraagt het lidmaatschap 25 Euro.

 • information about the FSB

  Objectives


  The Belgian federation of Sheepdog Handlers wants to group all Belgian handlers and handler groups in order to create a common national group that aims to:

 • Promote sheepdog herding as National sport
 • Impove the communication and information stream between handlers and between handlers and the organisaiton behind trials and clinics
 • Create a democratic forum where all handlers can participate in the organisation details of their events
 • Increase the number and quality of the Belgian trials
 • Increase the expdertise level of the handlers
 • Develop a general accepted charter that rewards a correct behavior of handler and sheepdog
 • Support, promote and inform about the organisation of trials within an effective communication channel
 • Guarantee that all dogs can participate to the events, independently of their certification papers
 • Be recognised as organisation to be a legal representation of this national sport towards higher authorities


  The Board

 • Stacks Image 25
  Stacks Image 46
  Stacks Image 48
  Stacks Image 50
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Coemansdany@workingsheepdogslimburg.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Erik Daemserik.daems@skynet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jean-Paul De Kegeljp.dekegel@telenet.be
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Michel Vanden Brandenmariastevens_1@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Paul Vanhoofppvanhoof@skynet.be
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be

  Information à propos de la FBCT

  Objectifs


  La fédération désire regrouper tous les handlers (conducteurs)et associations de handlers (conducteurs belges) belges afin de créer une plateforme nationale qui:

 • Promeut la conduite sur troupeau comme activité sportive nationale
 • Améliore la communication et l'informations entre conducteurs mais également entre membres et organisations qui organisent des événements sportifs
 • Crée un forum démocratique où tous les conducteurs contribuent dans les aspects organisationnels de leurs activités
 • Augmente et améliore la quantité et qualité des concours en Belgique
 • Développe un règlement qui récompense les actions correctes du handler et du chien
 • Promeut la continuité de la discipline sportive par une promotion de toutes les classes de concours.
 • Supporte les organisateurs de concours par un canal performant de promotion et d'information.
 • Garantit que tous les chiens, indépendamment de leur certification, puissent participer aux concours.
 • Agit comme représentant de ce sport national envers les autorités en tant qu'organisation légale et juridique


  Comité d'administration • Stacks Image 29
  Stacks Image 34
  Stacks Image 36
  Stacks Image 38
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Coemansdany@workingsheepdogslimburg.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Erik Daemserik.daems@skynet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jean-Paul De Kegeljp.dekegel@telenet.be
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Michel Vanden Brandenmariastevens_1@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Paul Vanhoofppvanhoof@skynet.be
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be


  Comment devenir membre de la Fédération et quels en sont les avantages?  Vous supporterez d'une manière effective nos objectifs et renforcerez notre mandat en devenant membre de la FSB.
  Nous veillerons à ce que :
 • vous soyez informé correctement de toutes les activités et de leurs résultats
 • les concours se déroulent bien et soient d'une bonne qualité
 • vous recevriez un droit démocratique à la parole dans l'exécution de notre sport
 • vos chiens puissent participer, indépendamment de leur certification
 • vous recevriez une réduction de la cotisation sur toutes les activités de la FSB
 • vous soyez un membre à part entière de l'ISDS (International Sheepdog Society)

  Les membres de la FSB qui participent à un concours sont implicitemment et automatiquement assuré contre dommage aux tiers


  Les organisateurs de concours peuvent s'assurer, moyennant une cotisation, à travers la police d'assurance de la FBCT (copie disponible).

  Un contrat peut être établi à cette fin. Un enregistrement d'un concours dans le calendrier de la FBCT n'implique PAS que l'organisation est automatiquement assurée par la FBCT.  Vous pouvez poser votre candidature pour devenir membre de la façon suivante:  Vous pouvez prendre contact avec la direction de la FSB durant chaque concours ou évènement de la FSB.

  Vous pouvez également vous inscrire "on line" en remplissant le formulaire suivant. Vous recevrez après accord du conseil d'administration une invitation pour le versement de votre cotisation.

  La cotisation de 2017 s'élève à 50 Euros (numéro de compte de la FSB: IBAN: BE86 734-0187057-50 , BIC: KREDBEBB) Elle inclut l’adhésion à l’ISDS et vous permet de profiter de toutes les possibilités d'enregistrement de chiens et de chiots

  L'abonnement d'un an au magazine ISDS News s'élève à 40 Euros.

  Votre cotisation est réduite à 25 Euros si vous êtes un jeune de moins de 25 ans.