NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
logo
Stacks Image p30_n14

Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup


Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Informatie over de FSB

Doelstellingen

De Federatie Schapendrijven België wil alle handlers en handler-groeperingen in België verenigen om zo een gemeenschappelijk, nationaal draagvlak te creëren met als doel:

 • Het promoten van het schapendrijven als landelijke activiteit
 • Het verbeteren van de communicatie en informatiestroom tussen handlers onderling en tussen handlers en organisatoren van schapendrijvers-activiteiten
 • Het creëren van een democratisch forum waar alle handlers inspraak krijgen in de organisatorische aspecten van hun activiteiten
 • Het verhogen van het aantal en de kwaliteit van de trials in België
 • Het verhogen van het handling-niveau in België
 • Het ontwikkelen van een algemeen aanvaard reglement dat de correcte vaardigheden in hond en handler beloont
 • De continuïteit in de sport bevorderen via promotie van alle wedstrijdklassen
 • Het ondersteunen van wedstrijdorganisatoren via een degelijk promotie- en informatiekanaal
 • Te garanderen dat alle honden, met welke papieren dan ook, kunnen deelnemen aan de activiteiten
 • Als organisatie, een legale, juridische vertegenwoordiging te zijn van deze landelijke sport naar hogere autoriteiten toe.

 • Stacks Image 84
  Stacks Image 73
  Stacks Image 75
  Stacks Image 77
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Coemansdany@workingsheepdogslimburg.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Erik Daemserik.daems@skynet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Hans Vanmeenenmailto:hans.vanmeenen@gmail.com
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jean-Paul De Kegeljp.dekegel@telenet.be
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Paul Vanhoofppvanhoof@skynet.be
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be  Hoe en waarom lid worden van de FSB?

  Door lid te worden van de Federatie Schapendrijven België steunt u ons in onze doelstellingen en geeft u de FSB een breder draagvlak.

  Wij zorgen dat:

 • u correct geinformeerd bent over alle activiteiten en hun resultaten
 • de wedstrijden vlotter verlopen en een kwaliteitslabel krijgen
 • u op een democratische manier inspraak krijgt in het verloop van de sport
 • uw honden, met welke papieren dan ook, mogen meedoen
 • u korting krijgt op alle FSB activiteiten
 • u volwaardig lid bent van de ISDS

  FSB-leden die aan een trial deelnemen zijn ook automatisch verzekerd tegen derden.

  Trial-organisatoren kunnen zich verzekeren, mits bijdrage, binnen de polis van de FSB (kopie beschikbaar). Hiervoor moet een overeenkomst opgemaakt worden. Opname in de FSB trialkalender houdt NIET automatisch in dat de organisatie verzekerd is door de FSB.  Uw lidmaatschap kan u op volgende manier verkrijgen:  Tijdens elke wedstrijd of FSB evenement kan u zich aanmelden bij het FSB bestuur.

  U kan zich ook on-line inschrijven door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. De Raad van Bestuur zal u na goedkeuring van uw lidmaatschap vragen om uw lidgeld te betalen.

  U ontvangt een lidkaart FSB/ISDS.

  Het lidmaatschap voor 2018 bedraagt 50 Euro (rekeningnummer FSB: (IBAN: BE86 734-0187057-50 , BIC: KREDBEBB) en houdt ook in dat u volwaardig lid bent van de ISDS met alle mogelijkheden voor honden- en puppieregistratie.

  Voor een jaar ISDS News betaalt u in 2018 43 Euro.

  Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar.

  Bent u jonger dan 18 jaar, dan bedraagt het lidmaatschap 25 Euro.

 • information about the FSB

  Objectives


  The Belgian federation of Sheepdog Handlers wants to group all Belgian handlers and handler groups in order to create a common national group that aims to:

 • Promote sheepdog herding as National sport
 • Impove the communication and information stream between handlers and between handlers and the organisaiton behind trials and clinics
 • Create a democratic forum where all handlers can participate in the organisation details of their events
 • Increase the number and quality of the Belgian trials
 • Increase the expdertise level of the handlers
 • Develop a general accepted charter that rewards a correct behavior of handler and sheepdog
 • Support, promote and inform about the organisation of trials within an effective communication channel
 • Guarantee that all dogs can participate to the events, independently of their certification papers
 • Be recognised as organisation to be a legal representation of this national sport towards higher authorities


  The Board

 • Stacks Image 25
  Stacks Image 46
  Stacks Image 48
  Stacks Image 50
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Coemansdany@workingsheepdogslimburg.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Erik Daemserik.daems@skynet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jean-Paul De Kegeljp.dekegel@telenet.be
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Michel Vanden Brandenmariastevens_1@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Paul Vanhoofppvanhoof@skynet.be
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be


  How to become a member of the FSB and what are the benefits?  You will contribute by your support to the achievement of our objectives and will reinforce our mandate by becoming a member.
  We will take care of :
 • getting you informed avout all activities and their results
 • trials from good quality executed in the right spirit
 • giving you a democratic contribution in the execution of our sport
 • giving the opportunity to participate to your dogs independetlly of their certification
 • giving you a discount on the participation fee on the FSB events
 • giving you full membership of the ISDS (International Sheepdog Society)

  Members of the FSB that participate in a trial are implicetey and automaticaly insured for damage to tier


  Organizers of a trial can also insure themselves through the insurance policy of the FSB for a small amount ( a copy is available).

  A contract will be established to officilaize this possibility. A trial mentionned in the calendar of the FSB is not implicitely or automaticaly insured through the insurance policy of the FSB.  You can submit your candidature for becoming a member through one of the following ways:  You can contact the management of the FSB during a trial or event of the FSB.

  You can also register though the website on line. You will get an invitation to pay your member fee.

  The member fee for 2018 is 50 Euros (account number FSB: IBAN: BE86 734-0187057-50 , BIC: KREDBEBB) A membership of ISDS is included and gives you the oportunity to register dogs or puppies to ISDS.

  A subscription to the magazine ISDS News costs 43 Euros.

  Your membership fee is reduced to 25 Euros if you are less than 25 years old.

 • Information à propos de la FBCT

  Objectifs


  La fédération désire regrouper tous les handlers (conducteurs)et associations de handlers (conducteurs belges) belges afin de créer une plateforme nationale qui:

 • Promeut la conduite sur troupeau comme activité sportive nationale
 • Améliore la communication et l'informations entre conducteurs mais également entre membres et organisations qui organisent des événements sportifs
 • Crée un forum démocratique où tous les conducteurs contribuent dans les aspects organisationnels de leurs activités
 • Augmente et améliore la quantité et qualité des concours en Belgique
 • Développe un règlement qui récompense les actions correctes du handler et du chien
 • Promeut la continuité de la discipline sportive par une promotion de toutes les classes de concours.
 • Supporte les organisateurs de concours par un canal performant de promotion et d'information.
 • Garantit que tous les chiens, indépendamment de leur certification, puissent participer aux concours.
 • Agit comme représentant de ce sport national envers les autorités en tant qu'organisation légale et juridique


  Comité d'administration • Stacks Image 29
  Stacks Image 34
  Stacks Image 86
  Stacks Image 38
  " " " "
  Name eMail
  Ann Verhulstann.verhulst2@gmail.com
  Annie Vanderlinckannie.vanderlinck@gmail.com
  Carina Van Meerbeekcarina.van.meerbeek@gmail.com
  Chris Caertsinfo@15inn.be
  Daniel Coemansdany@workingsheepdogslimburg.be
  Daniel Cousindaniel.cousin@scarlet.be
  Erik Daemserik.daems@skynet.be
  Freddy Staelensfreddystaelens@hotmail.com
  Geert De Bollegeert@thewhiskyhouse.com
  Gerda Luypaersgerda.luypaers@belgacom.net
  Gunther Breugelmansg.breugelmans@telenet.be
  Ines Broesines-broes@hotmail.com
  Jean-Paul De Kegeljp.dekegel@telenet.be
  Jef Vanlaerjef@workingsheepdogslimburg.be
  Joan Verlindenjoan.verlinden@skynet.be
  Joris Broesbroes-j@belgacom.net
  Karen jansenkaren_jansen87@hotmail.com
  Kevin Willemskevin.willems@hotmail.com
  Michel Vanden Brandenmariastevens_1@hotmail.com
  Nele Van Meulenbekenelevanmeulenbeke@hotmail.com
  Pascal Avouxpascal.avoux@gmail.com
  Paul Reynderspaul_reynders@hotmail.com
  Paul Vanhoofppvanhoof@skynet.be
  Stijn De Vroeystijn.de.vroey@telenet.be
  Tommy Spriettommy.spriet@live.be


  Comment devenir membre de la Fédération et quels en sont les avantages?  Vous supporterez d'une manière effective nos objectifs et renforcerez notre mandat en devenant membre de la FSB.
  Nous veillerons à ce que :
 • vous soyez informé correctement de toutes les activités et de leurs résultats
 • les concours se déroulent bien et soient d'une bonne qualité
 • vous recevriez un droit démocratique à la parole dans l'exécution de notre sport
 • vos chiens puissent participer, indépendamment de leur certification
 • vous recevriez une réduction de la cotisation sur toutes les activités de la FSB
 • vous soyez un membre à part entière de l'ISDS (International Sheepdog Society)

  Les membres de la FSB qui participent à un concours sont implicitemment et automatiquement assuré contre dommage aux tiers


  Les organisateurs de concours peuvent s'assurer, moyennant une cotisation, à travers la police d'assurance de la FBCT (copie disponible).

  Un contrat peut être établi à cette fin. Un enregistrement d'un concours dans le calendrier de la FBCT n'implique PAS que l'organisation est automatiquement assurée par la FBCT.  Vous pouvez poser votre candidature pour devenir membre de la façon suivante:  Vous pouvez prendre contact avec la direction de la FSB durant chaque concours ou évènement de la FSB.

  Vous pouvez également vous inscrire "on line" en remplissant le formulaire suivant. Vous recevrez après accord du conseil d'administration une invitation pour le versement de votre cotisation.

  La cotisation de 2018 s'élève à 50 Euros (numéro de compte de la FSB: IBAN: BE86 734-0187057-50 , BIC: KREDBEBB) Elle inclut l’adhésion à l’ISDS et vous permet de profiter de toutes les possibilités d'enregistrement de chiens et de chiots

  L'abonnement d'un an au magazine ISDS News s'élève à 43 Euros.

  Votre cotisation est réduite à 25 Euros si vous êtes un jeune de moins de 25 ans.