NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Christmas Trial KC and EC19Concours Noël KC et CE19Kerstballentrial KC en EK19
Hill trial 19 Kl2Concours Hill 19 Cl2Hill trial 19 Cl2
Hill trial 19 Kl3 PreKwal Concours Hill trial 19 Cl3 PreQual Hill trial 19 Cl3 PreQual
Kagge trial 19 Kl3 PreKwalConcours Kagge 19 Cl3 PrequalKagge trial 19 Cl3 PreQual
Lijst Hill19 Kl2Liste Hill19 Cl2Lijst Hill19 Cl2
Lijst Hill19 Kl3Liste Hill19 Cl3List Hill19 Cl3
Lijst Kagge19 Kl3Liste Kagge19 Cl3List Kagge19 Cl3
BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Kl1
List BBCC19 Cl1/RListe BBCC19 Cl1/DébLijst BBCC19 Kl1/Beg
Hill 2019 Cl3Hill 2019 Cl3Hill 2019 Kl3
English
Essene Trial 2019 Cl 1-2Essene Trial 2019 Kl 1-2Conc Essene 2019 Cl 1-2
List Essene 2019Liste Essene 2019Lijst Essene 2019
De Boender Trial 19 Cl1-2Concours De Boender 19 Cl 1-2
List De Boender 19 Cl1-2Liste De Boender 19 Cl 1-2Lijst De Boender 19 Kl 1-2
BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019
List Jalhay 19Liste Jalhay 19Lijst Jalh19 Kl3
List Bio 19 Cl3Liste Bio 19 Cl3Lijst Bio 19 Kl3
List Airport 19Liste Airport 19Lijst Airport 19
Airport 19 Cl 1Airport 19 Cl 1Airport 19 Kl 1
Airport 19 Cl 2 BCAirport 19 Cl 2 CBAirport 19 Kl 2 BK
Airport 19 Cl 3Airport 19 Cl 3Airport 19 Kl 3
Kagge Hill2 Cl3Kagge Hill2 Kl3Kagge Hill2 Cl3
List KaggeHill2 Cl3Lijst KaggeHill2 Kl3Liste KaggeHill2 Cl3
BBCC Classic 19BBCC Classic 19BBCC Classic 19
List BBCC Cl. 19Liste BBCC Cl. 19Lijst BBCC Cl. 19
Jalhay Trial 2019 Cl3Conc. Jalhay 2019 Cl3Jalhay Trial 2019 Kl3
Havinnes 19Havinnes 19Havinnes 19
List Havinnes 19Liste Havinnes 19Lijst Havinnes 19
Battice Trial 19 Cl3Battice 19 Cl3Battice Trial 19 Kl3
Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019Kagge Trial 2 2019
St Ferdinand 19 BC Cl 1St Ferdinand 19 CB Cl 1St Ferdinand 19 BK Kl 1
List St Ferd 19Liste St Ferd 19Lijst St Ferd 19
List Limburg Cup 19Liste Limburg Cup 19Lijst Limburg Cup 19
Airport Trial 2019Concours Airport 2019Airport Trial 2019
Reg. World 2020 QualifInscr. qualification World 2020Reg. kwalificatie World 2020
List candidates World2020Liste candidats World2020Lijst World2020 kandidaten
Autarky 2019Autarky 2019Autarky 2019
List Autarky 19Liste Autarky 19Lijst Autarky 2019
Havinnes 2019Havinnes 2019Havinnes 2019
Pentecost 19Pinksteren 19Pentecôte 19
BI HeuvellandBI ValléeBI Heuvelland
List BI TrialsListe concours BILijst BI Trials
BI Trial Heuvel.-KermisBI Vallée Kerm.BI Heuvel.-Kermis
Practice Heuvel. Nr2Pratique Vallée Nr2Praktijk Heuvel. Nr2
Practice Heuvel. Nr1Pratique Vallée Nr1Praktijk Heuvel. Nr1
Geel 2019 Cl3Geel 2019 Cl3Geel 2019 Kl3
Lijst Bokrijk 19Liste Bokrijk 19List Bokrijk 19
List Bovy Trial 19Liste Bovy Trial 19Lijst Bovy Trial 19
List BLC 19Liste BLC 19Lijst BLC 19
BLC 19BLC 19BLC 19
Autarky Trial 2019 Cl3Conc. Autarky 2019 Cl3Autarky Trial 2019 Kl3
List Dender 19 trialListe conc. Dender 19Lijst Dender 19 trial
List Jalhay 19Liste Jalhay 19Lijst Jalhay 19
Liste Arden. 19Lijst Arden. 19List Arden. 19
logo

Regels voor promotie naar de hogere klasse

Vertegenwoordigers van de handlers en bestuur FSB hebben beslist dat vanaf 01/01/2017 de volgende regels gelden met betrekking tot de klassen.

 • Iedere deelnemer kan kiezen in welke klasse hij zich inschrijft.
 • Een deelnemer kan op proef wedstrijddagen buiten wedstrijd(BW) meelopen in de volgende hogere klasse en kan nadien nog terug naar de vorige klasse gaan.
 • Eens men in een hogere klasse gelopen heeft voor wedstrijd punten, kan men enkel nog Buiten Wedstrijd in de vorige klasse lopen.

 • Voor overgang naar een hogere klasse moet de combinatie handler - hond minstens 3 keer een resultaat van 70/100 behaald hebben.
 • Bij deelname BW wordt men niet gerangschikt, ook niet bij de beste dag punten.
 • Het is de deelnemer zijn verantwoordelijkheid om te controleren of hij BW genoteerd staat (op de startlijst) en indien niet, dit te melden voor wedstrijd deelname.

  U kan het nieuwe wedstrijdreglement hieronder vinden (Bijlage 2:Wedstrijd Reglement 2018-2019) meer in het bijzonder op pagina 8 (Art. 4 : Richtlijnen voor open- en oefenwedstrijden §1 : Richtlijnen)

  Je vindt de situatie voor promotie in klassen hier terug: Promo klassen status

  Het reglement over de inwendige orde


  Het reglement over de inwendige orde kan met de volgende link in pdf formaat worden gedownload. Hetzelfde geldt voor de bijlagen.  Reglement inwendige orde (RIO) in pdf


  Bijlage 1: Aanvraagformulier Lidmaatschap  Bijlage 2: Wedstrijd Reglement 2018-2019 Update 07 Juni 2019  Vorig wedstrijdreglement geldig tot 31 Aug 2018:
  Bijlage 2: Wedstrijd Reglement 2017
  Règles pour promotion classe supérieure

  Les représentants des conducteurs et la direction de la FSB (FBCT) ont décidé

  que les règles suivantes concernant le passage de classe sont d'application à partir du 01/01/2017

  - Chaque participant peut choisir la classe pour laquelle il s'inscrit.

  - Un participant peut à titre d'essai courir un nombre de jours de compétitions dans une classe supérieure hors concours (HC) et peut ensuite rejoindre la classe précédente.

  Un participant qui à couru dans une classe supérieure pour des points de concours ne peut plus courir dans la classe précédente, sauf hors concours.

  - La combinaison conducteur/chien doit avoir obtenu au moins trois fois un résultat de 70/100 avant de pouvoir promouvoir vers la classe supérieure.

  - On n'est pas classé lors d'une participation HC même si les points obtenus sont les meilleurs de la journée.

  Le participant est responsable du contrôle de sa participation HC (sur la liste de départ) et le cas échéant de le mentionner avant sa participation au concours.

  Le nouveau règlement de concours est disponible ci dessous :

  Annexe 2: Règlement concours 2018-2019

  Ref: Page 9 (Art. 6 : Recommandations pour les concours et open §1 : Recommandations) Vous trouvez la situation par chien / conducteur pour promotion sous le lien suivant: Promo classes

  Règlement interne


  Le règlement interne peut être téléchargé en format PDF en appuyant sur le lien suivant (idem pour les annexes):


  Règlement interne en pdf


  Annexe 1: Formulaire d'adhésion


  Annexe 2 : Règlement concours 2018-2019 Mis à jour le 7 Juin 2019


  Ancien règlement de concours valide jusqu'au 31 Août 2018
  Annexe 2: Règlement concours 2017  Rules for promotion to a higher Class

  The delegates for the handlers and the board of the FSB have decided that:

  the following rules are applicable as from 1 Jan 2017

  Each participant may choose the class in which he will participate at registration time.

 • A participant may run competition days outside competition(OC) to check the capacity of his dog to perform in the next class. He may continue to play for points in the earlier class. A participant that participate to a trial for points may not retrograde to the earlier class, except outside competition (OC).
 • The combination handler/dog must have reached three times a score of 70 points before being able to promote to the next class.
 • The Outside competition participant will not take a rank place in the competition even if his results are the best of the day. The participant is required to control his status of OC before the trial (on the starting list) and announce at least the OC status before the execution of the run.
 • You can find the new regulation in the Document: "Appendix 2: Trial regulation 2018-2019

  Ref: pagina 8 (Art. 4 : Richtlijnen voor open- en oefenwedstrijden §1 : Richtlijnen)" You can find the latest tatus for promotion with the following link: Promo status classes

  Internal regulations


  Internal regulations can be downloaded in pdf format by clicking the following link. This is also valid for the Appendixes.
  Not all documents were translated to English due to the legal context of the regulations.


  Internal regulation in Dutch


  Internal regulation in French


  Appendix 1: Becoming a member


  Appendix 2: Trial regulation 2018-2019 updated on 7 Jun 2019(in Dutch)


  Appendix 2: Trial regulation 2018-2019 updated on 7 Jun 2019(in French)  Previous regulation valid until 31-Aug-2018

  Appendix 2: Trial regulation 2017 (in Dutch)


  Appendix 2: Trial regulation 2017 (in French)