NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
Rangschikking voor Kwalificatie EC17 (Continental 2017 in Noorwegen) na 5 wedstrijddagen (PinksterTrial + Balen trial)

Voor de Kwalificatie, klasse 3, wordt er een percentage gebruikt om uiteindelijk de geselecteerde ploeg voor de continental aan te duiden.

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 0.8x 100 = 80.

Om de extra moeilijkdheid van de dubbele outrun te belonen worden de resultaten van de dubbele outrun op 150 % herrekend.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zal er 80% van de eindresultaten meetellen om de geselecteerde bekend te maken. Dit wil zeggen dat als er 10 eindresultaten zijn,de 2 slechtste punten wegvallen.

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

Pink = Pinkstertrial

PDO= Pinkstertrial Dubbele Outrun

Balen = Balen trial

Vlissegem =Vlissegem Trial

TotKwPnt = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100% of naar 150% voor de dubbele outrun

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 2 van de Trial.

TotKwPnt_80% = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 80% regel.

Dit geeft het effect weer van de 80% regel op de stand voor de selectie. In onderstaande tabel staat vermeld dat er tot nu toe 7 wedstrijddagen gelopen zijn. De 80 % regel rond af naar beneden.

Het aantal wedstrijddagen door de 80% regel is dus 7* 0,8 = 5,6 afgerond naar beneden is 5 wedstrijddagen.

De 5 beste wedstrijddagen worden dus nu in aanmerking genomen.

Klasse 3

Stacks Image 299
Aantal wedstrijddagen=7 - Aantal wedstrijddagen 80%=5

Rank 1 tot Rank 8 zijn geselecteerd voor Noorwegen. Rank9 tot Rank 10 zijn Reserve 1 en Reserve 2.

RankHandlerDogPinksPDOBalenVlissegemTotKwPntTotKwPnt_80%
1Chris CaertsMac59,09141,8100100682,92539,67
97,8784,16100
2Eliane VerbovenMay Ellis92,0515088,3594,23713,35532,95
94,6896,0498
3Eliane VerbovenMona93,18135,9487,3881,73663,41512,37
97,8769,3198
4Chris CaertsPero0132,4292,2378,85589,05510,21
92,5510093
5Marcel PeetersGhlen95,45138,2886,4184,62581,58501,79
79,7997,030
6Joris BroesFlyh85,23127,7393,291,35585,56500,33
095,0593
7Marcel PeetersSweep75133,5997,0984,62653,33497,47
80,8582,18100
8Ines BroesGlen56,82141,867,9681,73618,41493,63
10090,180
9Eliane VerbovenPip72,73147,6681,5577,88636,92490,19
98,9484,1674
10Marc BoudtSkipper73,86133,5989,320516,37473,83
42,5595,0582
11Jef VanlaerPam93,18126,5674,7687,5620,9469,9
77,6676,2485
12Paul WellemansHero81,82126,5679,6175614,41467,07
72,3492,0887
13Ines BroesMoss64,77100,7880,5889,42590,56452,53
95,7473,2786
14Jef VanlaerIrpa62,5134,7785,4458,65568,37447,21
78,7271,2977
15Gerda LuypaersJake35,23117,1980,5889,42480,77445,54
065,3593
16Joris BroesBess73,86120,777,6783,65563,5440,89
69,1553,4785
17Paul WellemansLenz1007591,2663,46560,34423,48
73,478,2279
18Paul Van HoofZeb63,6497,27075,96398,78398,78
81,91080
19Ann VerhulstQuinn61,3694,9291,2659,62446,31392,31
085,1554
20Eugeen KennesJed72,73112,570,8788,46386,05386,05
41,4900
21Eugeen KennesJaff52,2789,0666,0261,54468,91369,83
46,8179,2174
22Paul WellemansOlly0076,775,96326,76326,76
090,184
23Guy Van CutsemKep79,55033,9870,19354,45320,46
54,2653,4763
24Johan HugelierKate23,86066,9971,15343319,14
46,8181,1953
25Paul ReyndersMosh0062,1467,3316,81316,8
36,1781,1970
26Antoine CoolsUsk0068,930259,29259,29
53,1983,1754
27Kevin WillemsRoy00076,92220,01220,01
68,09075
28Robert MeyersMac0085,4479,81212,06212,05
46,8100
29Hilde de WaerhertGaz0067,9660,58204,78204,78
076,240
30Ronald De beukelaerMel00067,31199,7199,69
061,3971
31Marcel PeetersLyn00087,5176,5176,5
0089
32Johan BlockxMirk97,73000169,01169
71,2800
33Johan BlockxMeg71,59000158,82158,82
87,2300
34Marc BoudtRob0072,820126,82126,82
0054
35Marc Van der MeerenKila000073,473,4
73,400
36Johny DugardijnJack0064,08064,0864,08
000
37Gert KrolsNip0000056,38
56,3800
38Annie VanderlinckKilcreen Alec00055,7755,7755,77
000
39Annie VanderlinckKarven Rock000000
000
40Yuna HimschootLuke000000
000
Classement pour la qualification EC17 (Continental 2017 en Norvège) après 5 jours de compétition (PinksterTrial + Balen trial)

Un pourcentage est utilisé pour sélecter l'équipe du Continental en classe 3.

Les points obtenus d'un jour de compétition sont converti en pourcentage. Les points du vainqueur du jour sont recalculés sur une base de 100%. Les résultats des autres concurrent sont recalculés en fonction du score du vainqueur.

ex. La personne x a gagné le trial avec 75 points. Ces 75 points deviennent 100 points de qualification. Le numéro 2 du jour qui a obtenu 60 points reçoit 60 : 75 * 100 = 80 points de qualification.

Les résultats du double outrun seront calculés sur une base de 150 % au lieu de 100 % pour accentuer la complexité supplémentaire.

80% des résultats seront pris en compte à la fin de la compétition. Ceci veut dire que sur 7 résultats, seul 5 résultats seront pris en compte. Les 2 résultats avec le moins de point seront exclus du total.

Légende

La légende suivante est employée dans le tableau ci dessous:

Pink = Pinkstertrial

PDO= Pinkstertrial Double Outrun

Balen = Balen trial

Vlissegem =Vlissegem Trial

TotKwPnt = Total des points de qualification obtenu. Les points de qualification sont les points des jours de compétition recalculé sur la base 100 ou 150% dans le cas du double outrun.

Tous les points sont présentés en pourcentage comme expliqué dans les paragraphes précédents. La première rangée d'un participant représente la première journée d'un trial.

La deuxième rangée représente les résultats de la seconde journée d'un trial.

TotKwPnt_80% = Total des points de qualifications obtenu tout en tenant compte de la règle des 80%.

Ceci représente l'effet de la règle de 80% sur les résultats de la sélection. Le tableau ci dessous mentionne que 7 jours ont été courus. La règle des 80% arrondi vers le bas

Le nombre de jours de compétitions est donc 7 * 80%= 5,6 arrondi vers le bas = 5 jours de compétition.

Les 5 meilleurs résultats sont donc pris en compte.

Classe 3

Stacks Image 297
Nombre jours de compétition=7 - Nombre jours 80%=5

Les Rangs 1 à 8 sont sélectés our la Norvège. Les Rangs 9 et 10 sont les Reserve 1 et Reserve 2.

RangConducteurChienPinksPDOBalenVlissegemTotKwPntTotKwPnt_80%
1Chris CaertsMac59,09141,8100100682,92539,67
97,8784,16100
2Eliane VerbovenMay Ellis92,0515088,3594,23713,35532,95
94,6896,0498
3Eliane VerbovenMona93,18135,9487,3881,73663,41512,37
97,8769,3198
4Chris CaertsPero0132,4292,2378,85589,05510,21
92,5510093
5Marcel PeetersGhlen95,45138,2886,4184,62581,58501,79
79,7997,030
6Joris BroesFlyh85,23127,7393,291,35585,56500,33
095,0593
7Marcel PeetersSweep75133,5997,0984,62653,33497,47
80,8582,18100
8Ines BroesGlen56,82141,867,9681,73618,41493,63
10090,180
9Eliane VerbovenPip72,73147,6681,5577,88636,92490,19
98,9484,1674
10Marc BoudtSkipper73,86133,5989,320516,37473,83
42,5595,0582
11Jef VanlaerPam93,18126,5674,7687,5620,9469,9
77,6676,2485
12Paul WellemansHero81,82126,5679,6175614,41467,07
72,3492,0887
13Ines BroesMoss64,77100,7880,5889,42590,56452,53
95,7473,2786
14Jef VanlaerIrpa62,5134,7785,4458,65568,37447,21
78,7271,2977
15Gerda LuypaersJake35,23117,1980,5889,42480,77445,54
065,3593
16Joris BroesBess73,86120,777,6783,65563,5440,89
69,1553,4785
17Paul WellemansLenz1007591,2663,46560,34423,48
73,478,2279
18Paul Van HoofZeb63,6497,27075,96398,78398,78
81,91080
19Ann VerhulstQuinn61,3694,9291,2659,62446,31392,31
085,1554
20Eugeen KennesJed72,73112,570,8788,46386,05386,05
41,4900
21Eugeen KennesJaff52,2789,0666,0261,54468,91369,83
46,8179,2174
22Paul WellemansOlly0076,775,96326,76326,76
090,184
23Guy Van CutsemKep79,55033,9870,19354,45320,46
54,2653,4763
24Johan HugelierKate23,86066,9971,15343319,14
46,8181,1953
25Paul ReyndersMosh0062,1467,3316,81316,8
36,1781,1970
26Antoine CoolsUsk0068,930259,29259,29
53,1983,1754
27Kevin WillemsRoy00076,92220,01220,01
68,09075
28Robert MeyersMac0085,4479,81212,06212,05
46,8100
29Hilde de WaerhertGaz0067,9660,58204,78204,78
076,240
30Ronald De beukelaerMel00067,31199,7199,69
061,3971
31Marcel PeetersLyn00087,5176,5176,5
0089
32Johan BlockxMirk97,73000169,01169
71,2800
33Johan BlockxMeg71,59000158,82158,82
87,2300
34Marc BoudtRob0072,820126,82126,82
0054
35Marc Van der MeerenKila000073,473,4
73,400
36Johny DugardijnJack0064,08064,0864,08
000
37Gert KrolsNip0000056,38
56,3800
38Annie VanderlinckKilcreen Alec00055,7755,7755,77
000
39Annie VanderlinckKarven Rock000000
000
40Yuna HimschootLuke000000
000
Results for the qualification EC17 (Continental 2017 in Norway) after 5 competition days (Pinkstertrial + Balen trial)

A percentage rule is applied to select the team for the continental in class 3.

The points of a competition day are converted to a percentage. This means that the points of the winner of the day are converted to 100. The results of the other participants are calculated in pro rata of the score of the winner.

ex. Person X won the trial with 75 points. These 75 points become 100 qualification points. Number 2 of the day has got 60 points. This becomes 60/75*100= 80 qualification points.

The conversion of the points in qualification points will use the 150% base instead of the classical 100% due to the added complexity of a double outrun.

80% of the results will be taken into account at the end of the competition On a total of 7 competition days only the 5 best results will be totalised.

Legend

The following abbreviations are used in the table below:

Pink = Pinkstertrial

PDO= Pinkstertrial Double Outrun

Balen = Balen trial

Vlissegem =Vlissegem Trial

TotKwPnt = Total of the qualification points. The qualification points are the points of the day recalculated on the base 100% or 150% in the case of a double outrun.

All the points are percentage points as explained in the previous paragraphs.The first row presents the results of the first day of a trial, the second row the second day.

TotKwPnt_80% = Total of the qualification points after appliance of the 80% exclusion rule.

This shows the effect of the 80% rule with the known results. The table herunder specifies that 7 result days are available. The 80% rule reduces these results to 5 days (we round to the lower unit: 7*80%=5,6-> rounded= 5 days. The 5 best results will therefor be taken into account.

Class 3

Stacks Image 295
Number of competition days=7 - Number 80%=5 best scores

Rank 1 to 8 will go to Norway for the EC17. Rank 9 and 10 are selected as Reserve 1 and Reserve 2.

RankHandlerDoPinksPDOBalenVlissegemTotKwPntTotKwPnt_80%
1Chris CaertsMac59,09141,8100100682,92539,67
97,8784,16100
2Eliane VerbovenMay Ellis92,0515088,3594,23713,35532,95
94,6896,0498
3Eliane VerbovenMona93,18135,9487,3881,73663,41512,37
97,8769,3198
4Chris CaertsPero0132,4292,2378,85589,05510,21
92,5510093
5Marcel PeetersGhlen95,45138,2886,4184,62581,58501,79
79,7997,030
6Joris BroesFlyh85,23127,7393,291,35585,56500,33
095,0593
7Marcel PeetersSweep75133,5997,0984,62653,33497,47
80,8582,18100
8Ines BroesGlen56,82141,867,9681,73618,41493,63
10090,180
9Eliane VerbovenPip72,73147,6681,5577,88636,92490,19
98,9484,1674
10Marc BoudtSkipper73,86133,5989,320516,37473,83
42,5595,0582
11Jef VanlaerPam93,18126,5674,7687,5620,9469,9
77,6676,2485
12Paul WellemansHero81,82126,5679,6175614,41467,07
72,3492,0887
13Ines BroesMoss64,77100,7880,5889,42590,56452,53
95,7473,2786
14Jef VanlaerIrpa62,5134,7785,4458,65568,37447,21
78,7271,2977
15Gerda LuypaersJake35,23117,1980,5889,42480,77445,54
065,3593
16Joris BroesBess73,86120,777,6783,65563,5440,89
69,1553,4785
17Paul WellemansLenz1007591,2663,46560,34423,48
73,478,2279
18Paul Van HoofZeb63,6497,27075,96398,78398,78
81,91080
19Ann VerhulstQuinn61,3694,9291,2659,62446,31392,31
085,1554
20Eugeen KennesJed72,73112,570,8788,46386,05386,05
41,4900
21Eugeen KennesJaff52,2789,0666,0261,54468,91369,83
46,8179,2174
22Paul WellemansOlly0076,775,96326,76326,76
090,184
23Guy Van CutsemKep79,55033,9870,19354,45320,46
54,2653,4763
24Johan HugelierKate23,86066,9971,15343319,14
46,8181,1953
25Paul ReyndersMosh0062,1467,3316,81316,8
36,1781,1970
26Antoine CoolsUsk0068,930259,29259,29
53,1983,1754
27Kevin WillemsRoy00076,92220,01220,01
68,09075
28Robert MeyersMac0085,4479,81212,06212,05
46,8100
29Hilde de WaerhertGaz0067,9660,58204,78204,78
076,240
30Ronald De beukelaerMel00067,31199,7199,69
061,3971
31Marcel PeetersLyn00087,5176,5176,5
0089
32Johan BlockxMirk97,73000169,01169
71,2800
33Johan BlockxMeg71,59000158,82158,82
87,2300
34Marc BoudtRob0072,820126,82126,82
0054
35Marc Van der MeerenKila000073,473,4
73,400
36Johny DugardijnJack0064,08064,0864,08
000
37Gert KrolsNip0000056,38
56,3800
38Annie VanderlinckKilcreen Alec00055,7755,7755,77
000
39Annie VanderlinckKarven Rock000000
000
40Yuna HimschootLuke000000
000