NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18Régl.Qualif. 17/18Regl.Kwalif. 17/18
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
Regl. inwendige ordeRègl. interne
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Rangschikking voor Kwalificatie EC18 (Continental 2018) na 2 wedstrijddagen (BBCC Classic)

Voor de Kwalificatie, klasse 3, wordt er een percentage gebruikt om uiteindelijk de geselecteerde ploeg voor de continental aan te duiden.

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 0.8x 100 = 80.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zal er 80% van de eindresultaten meetellen om de geselecteerde bekend te maken. Dit wil zeggen dat als er 8 eindresultaten zijn,de 2 slechtste punten wegvallen.

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

BBCC = BBCC Classic (09/2017)

DEND= De Dender trial (09/2017)

BBCC = BBCC trial (04/2018)

TBD =Nog te bepalen (06/2018)

TotKwPnt = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100%

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 2 van de Trial.

TotKwPnt_80% = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 80% regel.

Dit geeft het effect weer van de 80% regel op de stand voor de selectie. In onderstaande tabel staat vermeld dat er tot nu toe 2 wedstrijddagen gelopen zijn. De 80 % regel rond af naar beneden.

Het aantal wedstrijddagen door de 80% regel is dus 2* 0,8 = 1,6 afgerond naar beneden is 1 wedstrijddag.

De beste wedstrijddag wordt dus nu in aanmerking genomen.

Klasse 3

Stacks Image 299
Aantal wedstrijddagen=2 - Aantal wedstrijddagen 80%=1

Rank 1 tot Rank 8 worden geselecteerd voor de continental 2018. Rank9 tot Rank 10 zijn Reserve 1 en Reserve 2.

RankHandlerDogBBCCDendBBCCTBDTotKwPntTotKwPnt_80%
1 Johan Blockx Mirk 100.00000 166.32652 100.00000
66.32653
2 Hilde De Waerhert Gaz 53.12500 153.12500 100.00000
100.00000
3 Patrick Vets Sweep 87.50000 185.45918 97.95918
97.95918
4 Marcel Peeters Ghlen 95.83333 177.46597 95.83333
81.63265
5 Ines Broes Glen 94.79167 139.68964 94.79167
44.89796
6 Marcel Peeters Sweep 90.62500 183.48215 92.85714
92.85714
7 Chris Caerts Mac 89.58333 171.21597 89.58333
81.63265
8 Paul Reynders Mosh 87.50000 87.50000 87.50000
0.00000
9 Eliane Verboven Mona 84.37500 157.84439 84.37500
73.46939
10 Eliane Verboven May Ellis 0.00000 82.65306 82.65306
82.65306
11 Ronald De Beukelaer Mel 79.16667 118.96259 79.16667
39.79592
12 Jef Vanlaer Pam 77.08333 77.08333 77.08333
0.00000
13 Jacqueline Galand Neal 0.00000 76.53061 76.53061
76.53061
14 Paul Van Hoof Zeb 76.04167 137.26616 76.04167
61.22449
15 Frank Gommers Hestia 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
16 Ann Verhulst Quinn 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
17 Kevin Willems Roy 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
18 Eugeen Kennes Jed 0.00000 75.51020 75.51020
75.51020
19 Guy Van Cutsem Kep 75.00000 116.83673 75.00000
41.83673
20 Yuna Himschoot Luke 73.95833 134.16241 73.95833
60.20408
21 Ines Broes Moss 72.91667 72.91667 72.91667
0.00000
22 Chris Caerts Pero 71.87500 71.87500 71.87500
0.00000
23 Johan Blockx Meg 71.87500 130.03827 71.87500
58.16327
24 Paul Wellemans Olly 69.79167 124.89371 69.79167
55.10204
25 Elie Vanvaerenbergh Mira 0.00000 69.38776 69.38776
69.38776
26 Johan Hugelier Kate 67.70833 67.70833 67.70833
0.00000
27 Paul Wellemans Lenz 63.54167 130.88861 67.34694
67.34694
28 Paul Wellemans Hero 66.66667 116.66667 66.66667
50.00000
29 Gerda Luypaers Jake 66.66667 66.66667 66.66667
0.00000
31 Jacqueline Galand Jazz 58.33333 117.51700 59.18367
59.18367
32 Nick Couwelier Marchup Dick 58.33333 105.27211 58.33333
46.93878
33 Raf Dewinter Blukbos Phil 44.79167 102.95494 58.16327
58.16327
34 Antoine Cools Usk 22.91667 60.67177 37.75510
37.75510
35 Robert Meyers Mac 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
36 Marc Van der Meeren Kila 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
37 Bert De Breucker Gordon 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
38 Marcel Peeters Lyn 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
39 Ben De Kerf Bet 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
40 Roger Franssen Zohra 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
Classement pour la qualification EC18 (Continental 2018) après 2 jours de compétition (BBCC Classic))

Un pourcentage est utilisé pour sélecter l'équipe du Continental en classe 3.

Les points obtenus d'un jour de compétition sont converti en pourcentage. Les points du vainqueur du jour sont recalculés sur une base de 100%. Les résultats des autres concurrent sont recalculés en fonction du score du vainqueur.

ex. La personne x a gagné le trial avec 75 points. Ces 75 points deviennent 100 points de qualification. Le numéro 2 du jour qui a obtenu 60 points reçoit 60 : 75 * 100 = 80 points de qualification.

80% des résultats seront pris en compte à la fin de la compétition. Ceci veut dire que sur 8 résultats, seul 6 résultats seront pris en compte. Les 2 résultats avec le moins de point seront exclus du total.

Légende

La légende suivante est employée dans le tableau ci dessous:

BBCC = BBCC Classic (09/2017)

DEN= De Dender trial (09/2017)

BBCC = BBCC trial (04/2018)

TBD =Pas encore assigné (06/2018)

TotKwPnt = Total des points de qualification obtenu. Les points de qualification sont les points des jours de compétition recalculé sur la base 100 .

Tous les points sont présentés en pourcentage comme expliqué dans les paragraphes précédents. La première rangée d'un participant représente la première journée d'un trial.

La deuxième rangée représente les résultats de la seconde journée d'un trial.

TotKwPnt_80% = Total des points de qualifications obtenu tout en tenant compte de la règle des 80%.

Ceci représente l'effet de la règle de 80% sur les résultats de la sélection. Le tableau ci dessous mentionne que 2 jours ont été courus. La règle des 80% arrondi vers le bas

Le nombre de jours de compétitions est donc 2* 80%= 1,6 arrondi vers le bas = 1 jour de compétition.

Le meilleurs résultat est donc pris en compte.

Classe 3

Stacks Image 297
Nombre jours de compétition=2 - Nombre jours 80%=1

Les Rangs 1 à 8 sont sélectés pour le Cont 2018. Les Rangs 9 et 10 sont les Reserve 1 et Reserve 2.

RangConducteurChienBBCCDENDBBCCTBDTotKwPntTotKwPnt_80%
1 Johan Blockx Mirk 100.00000 166.32652 100.00000
66.32653
2 Hilde De Waerhert Gaz 53.12500 153.12500 100.00000
100.00000
3 Patrick Vets Sweep 87.50000 185.45918 97.95918
97.95918
4 Marcel Peeters Ghlen 95.83333 177.46597 95.83333
81.63265
5 Ines Broes Glen 94.79167 139.68964 94.79167
44.89796
6 Marcel Peeters Sweep 90.62500 183.48215 92.85714
92.85714
7 Chris Caerts Mac 89.58333 171.21597 89.58333
81.63265
8 Paul Reynders Mosh 87.50000 87.50000 87.50000
0.00000
9 Eliane Verboven Mona 84.37500 157.84439 84.37500
73.46939
10 Eliane Verboven May Ellis 0.00000 82.65306 82.65306
82.65306
11 Ronald De Beukelaer Mel 79.16667 118.96259 79.16667
39.79592
12 Jef Vanlaer Pam 77.08333 77.08333 77.08333
0.00000
13 Jacqueline Galand Neal 0.00000 76.53061 76.53061
76.53061
14 Paul Van Hoof Zeb 76.04167 137.26616 76.04167
61.22449
15 Frank Gommers Hestia 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
16 Ann Verhulst Quinn 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
17 Kevin Willems Roy 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
18 Eugeen Kennes Jed 0.00000 75.51020 75.51020
75.51020
19 Guy Van Cutsem Kep 75.00000 116.83673 75.00000
41.83673
20 Yuna Himschoot Luke 73.95833 134.16241 73.95833
60.20408
21 Ines Broes Moss 72.91667 72.91667 72.91667
0.00000
22 Chris Caerts Pero 71.87500 71.87500 71.87500
0.00000
23 Johan Blockx Meg 71.87500 130.03827 71.87500
58.16327
24 Paul Wellemans Olly 69.79167 124.89371 69.79167
55.10204
25 Elie Vanvaerenbergh Mira 0.00000 69.38776 69.38776
69.38776
26 Johan Hugelier Kate 67.70833 67.70833 67.70833
0.00000
27 Paul Wellemans Lenz 63.54167 130.88861 67.34694
67.34694
28 Paul Wellemans Hero 66.66667 116.66667 66.66667
50.00000
29 Gerda Luypaers Jake 66.66667 66.66667 66.66667
0.00000
31 Jacqueline Galand Jazz 58.33333 117.51700 59.18367
59.18367
32 Nick Couwelier Marchup Dick 58.33333 105.27211 58.33333
46.93878
33 Raf Dewinter Blukbos Phil 44.79167 102.95494 58.16327
58.16327
34 Antoine Cools Usk 22.91667 60.67177 37.75510
37.75510
35 Robert Meyers Mac 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
36 Marc Van der Meeren Kila 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
37 Bert De Breucker Gordon 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
38 Marcel Peeters Lyn 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
39 Ben De Kerf Bet 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
40 Roger Franssen Zohra 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
Results for the qualification EC18 (Continental 2018) after 2 competition days (BBCC Classic)

A percentage rule is applied to select the team for the continental in class 3.

The points of a competition day are converted to a percentage. This means that the points of the winner of the day are converted to 100. The results of the other participants are calculated in pro rata of the score of the winner.

ex. Person X won the trial with 75 points. These 75 points become 100 qualification points. Number 2 of the day has got 60 points. This becomes 60/75*100= 80 qualification points.

80% of the results will be taken into account at the end of the competition. On a total of 8 competition days only the 6 best results will be totalised.

Legend

The following abbreviations are used in the table below:

BBCC = BBCC Classic (09/2017)

DEND= De Dender trial (09/2017)

BBCC = BBCC trial (04/2018)

TBD =To be defined (06/2018)

TotKwPnt = Total of the qualification points. The qualification points are the points of the day recalculated on the base 100%./p> All the points are percentage points as explained in the previous paragraphs.The first row presents the results of the first day of a trial, the second row the second day.

TotKwPnt_80% = Total of the qualification points after appliance of the 80% exclusion rule.

This shows the effect of the 80% rule with the known results. The table herunder specifies that 2 result days are available. The 80% rule reduces these results to 1 day (we round to the lower unit: 2*80%=1,6-> rounded= 1 day. The best result will therefor be taken into account.

Class 3

Stacks Image 295
Number of competition days=7 - Number 80%=5 best scores

Rank 1 to 8 will go to Norway for the EC17. Rank 9 and 10 are selected as Reserve 1 and Reserve 2.

RankHandlerDogBBCCDENDBBCCTBDTotKwPntTotKwPnt_80%
1 Johan Blockx Mirk 100.00000 166.32652 100.00000
66.32653
2 Hilde De Waerhert Gaz 53.12500 153.12500 100.00000
100.00000
3 Patrick Vets Sweep 87.50000 185.45918 97.95918
97.95918
4 Marcel Peeters Ghlen 95.83333 177.46597 95.83333
81.63265
5 Ines Broes Glen 94.79167 139.68964 94.79167
44.89796
6 Marcel Peeters Sweep 90.62500 183.48215 92.85714
92.85714
7 Chris Caerts Mac 89.58333 171.21597 89.58333
81.63265
8 Paul Reynders Mosh 87.50000 87.50000 87.50000
0.00000
9 Eliane Verboven Mona 84.37500 157.84439 84.37500
73.46939
10 Eliane Verboven May Ellis 0.00000 82.65306 82.65306
82.65306
11 Ronald De Beukelaer Mel 79.16667 118.96259 79.16667
39.79592
12 Jef Vanlaer Pam 77.08333 77.08333 77.08333
0.00000
13 Jacqueline Galand Neal 0.00000 76.53061 76.53061
76.53061
14 Paul Van Hoof Zeb 76.04167 137.26616 76.04167
61.22449
15 Frank Gommers Hestia 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
16 Ann Verhulst Quinn 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
17 Kevin Willems Roy 76.04167 76.04167 76.04167
0.00000
18 Eugeen Kennes Jed 0.00000 75.51020 75.51020
75.51020
19 Guy Van Cutsem Kep 75.00000 116.83673 75.00000
41.83673
20 Yuna Himschoot Luke 73.95833 134.16241 73.95833
60.20408
21 Ines Broes Moss 72.91667 72.91667 72.91667
0.00000
22 Chris Caerts Pero 71.87500 71.87500 71.87500
0.00000
23 Johan Blockx Meg 71.87500 130.03827 71.87500
58.16327
24 Paul Wellemans Olly 69.79167 124.89371 69.79167
55.10204
25 Elie Vanvaerenbergh Mira 0.00000 69.38776 69.38776
69.38776
26 Johan Hugelier Kate 67.70833 67.70833 67.70833
0.00000
27 Paul Wellemans Lenz 63.54167 130.88861 67.34694
67.34694
28 Paul Wellemans Hero 66.66667 116.66667 66.66667
50.00000
29 Gerda Luypaers Jake 66.66667 66.66667 66.66667
0.00000
31 Jacqueline Galand Jazz 58.33333 117.51700 59.18367
59.18367
32 Nick Couwelier Marchup Dick 58.33333 105.27211 58.33333
46.93878
33 Raf Dewinter Blukbos Phil 44.79167 102.95494 58.16327
58.16327
34 Antoine Cools Usk 22.91667 60.67177 37.75510
37.75510
35 Robert Meyers Mac 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
36 Marc Van der Meeren Kila 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
37 Bert De Breucker Gordon 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
38 Marcel Peeters Lyn 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
39 Ben De Kerf Bet 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
40 Roger Franssen Zohra 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000