Admin

Lidkaarten ISDS toegekomen

Lidkaarten ISDS zijn toegekomen en zijn ter beschikking bij de penningmeester. Ze worden verdeeld tijdens de Pinkstertrial.

Status KingCup krijgt zijn eigen web pagina

kingspetfood
Kingspetfood


Tussenstand in de KingCup na 2 wedstrijd dagen op de Website:

Resultaten-> KingCup

...Lees meer…

Website gewijzigd

Website in versie 2.3

Zijn gewijzigd :

Menu

Sponsoring advertentie Kingscup

Resultaten via Trial resultaten per wedstrijddag op te halen

...Lees meer…

Percentage regel voor seizoen 2017/2018 vastgelegd

Het percentage voor de percentage regel werd gisteren zondag 5 maart 2017 tijdens de algemene vergadering vastgelegd op 80 % voor het seizoen 2017....Lees meer…

Algemene vergadering FSB 05/03/2017 om 1400 uur

s240-k-no


De algemene vergadering voor het afsluiten van 2016 en opstarten 2017 is gepland op zondag 05/03/2017 om 1400 uur.

Ze grijpt plaats in het Spui (Stadsvest, 2500 Lier).

Agenda

 • overzicht van de werking 2016
 • voorstelling kalender 2017
 • verdere werking van de FSB
 • ontwikkelingen op Europees en wereldvlak
 • de goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering
 • voorstelling en goedkeuring van de rekeningen
 • voorstelling en goedkeuring van de begroting
 • kwijting aan de bestuurders
 • in voorkomend geval de lijst van uittredende bestuurders (1) en het aantal te begeven bestuursplaatsen (1)
 • voor zover gekend de kandidaten voor een bestuursfunctie
 • verplaatsen van de maatschappelijke zetel
 • varia & vragen van de leden
...Lees meer…

De nieuwe percentage regel

zoals van toepassing op de resultaten van de kwalificatiewedstrijden voor World / Continental vanaf het seizoen 2017 (Malou trial is niet inbegrepen).

Er werd tijdens de voorbije weken  door verschillende handlers gevraagd om de percentage regel toe te lichten.

De percentage regel wordt vastgelegd bij het begin van een kwalificatieseizoen.

De percentage regel heeft tot doel het persoonlijk resultaat van elke deelnemer te optimaliseren, door de wedstrijden met het laagste aantal punten weg te filteren voor het eindresultaat.

De wedstrijd resultaten die  weggelaten worden zijn de resultaten met de slechtste punten of zelfs 0 punten omdat de handler gewoon niet heeft deelgenomen aan de betrokken wedstrijd.

...Lees meer…

Wijzigingen Wedstrijd Reglement

Vertegenwoordigers van de handlers en bestuur FSB hebben beslist

dat vanaf 01/01/2017 de volgende regels gelden met betrekking tot de klassen.

...Lees meer…

Nieuwe content op de website

Statuten, inwendig reglement en wedstrijd reglement staan op website onder menu DIVERS...Lees meer…

Lidgeld 2017 ...

Daniël

Penningmeester FSB vzw

vraagt uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2017.

...Lees meer…

Rosacanina 29-30 Oct 2016

Trial voor beginnelingen en Klasse1&2

Rosacanina

...Lees meer…