Wijzigingen Wedstrijd Reglement

Vertegenwoordigers van de handlers en bestuur FSB hebben beslist

dat vanaf 01/01/2017 de volgende regels gelden met betrekking tot de klassen.

- Iedere deelnemer kan kiezen in welke klasse hij zich inschrijft.

- Een deelnemer kan op proef 6 wedstrijddagen buiten wedstrijd(BW) meelopen in een hogere klasse en kan nadien nog terug naar de vorige klasse gaan.

Eens men in een hogere klasse gelopen heeft voor wedstrijd punten, kan men enkel nog Buiten Wedstrijd in de vorige klasse lopen.

  - Voor overgang naar een hogere klasse moet de combinatie handler - hond minstens 3 keer een resultaat van 70/100 behaald hebben.

- Bij deelname BW wordt men niet gerangschikt, ook niet bij de beste dag punten.

Het is de deelnemer zijn verantwoordelijkheid om te controleren of hij BW genoteerd staat (op de startlijst) en indien niet, dit te melden voor wedstrijd deelname.

U kan het nieuwe wedstrijdreglement hier vinden Reglement2017

meer in het bijzonder op pagina 8 (Art. 4 : Richtlijnen voor open- en oefenwedstrijden §1 : Richtlijnen)