De nieuwe percentage regel

De percentage regel werkt als volgt (dit is een theoretisch voorstel om het systeem toe te lichten!!) :

 Stel dat het wedstrijdcomité 15 wedstrijddagen voorziet voor een bepaalde kwalificatie.

Het wedstrijdcomité bepaalt het percentage op 80 %.

Het zijn dan de wedstrijddagen, maal het percentage, afgerond naar beneden die meetellen.

In ons voorbeeld zijn er 15 wedstrijden.

80% van 15 wedstrijddagen wordt :

15 * 0,8 = 12 wedstrijddagen. Een handler die resultaten behaald heeft op de 15 wedstrijddagen zal dus zijn 3 slechtste resultaten niet terug vinden in het totaal. 

Stel dat er 13 wedstrijddagen worden gekozen en de 90 % regel wordt ingesteld.

90% van 13 wedstrijddagen wordt:

13 * 0,9 = 11,7 afgerond naar beneden dus 11 wedstrijddagen.

Een handler die aan alle wedstrijddagen heeft deelgenomen zal dus zijn 2 slechtste resultaten niet terug vinden in het totaal.

De handler die deelgenomen heeft aan 12 wedstrijddagen zal dus enkel 1 resultaat niet terug vinden in het totaal.

De handler die maar aan 10 wedstrijddagen heeft deelgenomen zal al zijn resultaten moeten laten meetellen.