De 80% regel en het afronden

De 80% regel stond tijdens de Vlissegem trial ter discussie. Het afronden naar beneden schijnt moeilijk verteerbaar door sommigen.

Afronden naar beneden wordt in wikipedia (Wikipedia) als volgt omschreven:

"Afronden naar beneden (ook wel entierfunctie genoemd, en in de informatica vaak de floor-functie). Het getal wordt daarbij afgerond op het hoogste gehele getal dat kleiner is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke getal. Dus 3,14 → 3 en 5,85 → 5. "

In wedstrijdreglement voor de periode 2017-2018 werd gekozen voor deze methode van afronden omdat de punten van een wedstrijddag altijd voor een volledige dag worden toegekend. Een stuk van een wedstrijddag is niets tastbaar als het op punten neerkomt. Het is dus degelijk een entier (of gehelen) functie dat we vooropgesteld hebben in het wedstrijdreglement (zie Reglement Wedstrijden Vers 2.5.2) Art 2 waar geschreven staat:

"…Er worden 70% van de wedstrijden van 1 seizoen in rekening gebracht om de eindstand te bepalen en het team voor BelgieĢˆ te bepalen. Dit wil zeggen dat het aantal gelopen wedstrijddagen vermenigvuldigd wordt met 0,7 en nadien naar beneden afgerond. Loopt men bijvoorbeeld 7 wedstrijddagen, dan worden de 7*0,7=4,9 afgerond naar 4 beste resultaten in rekening gebracht. …"

en nog verder

"…..Op het einde van het seizoen wordt dan de procent-regel toegepast (de procent-regel wordt bij het begin van het seizoen vastgelegd en hiervan kan tijdens het kwalificatieseizoen niet worden afgeweken). Dit betekent dat niet alle resultaten in aanmerking genomen worden, maar enkel de procentuele beste wedstrijddagen. Er wordt gestreefd naar een percentage van 70%. Voor het seizoen 2017 (kwalificatie EC2017) werd besloten een percentage van 80% te hanteren. …."

Ik hoop dat de handlers nu duidelijk inzien dat het afronden naar beneden conform het wedstrijdreglement is gebeurd.