NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018

  Teamtrial grijpt plaats op 22 EN 23 Sep

  Correctie van kalender gegevens:

  De Teamtrial gaat wel degelijk door op 22 EN 23 Sep 2018 op het adres

  Boenderstraat z/n, 3670 Meeuwen

  Badges ISDS 2018 zijn toegekomen op het secretariaat

  De ISDS badges 2018 zijn toegekomen op het secretariaat.
  De leden kunnen ze bekomen bij de bestuursleden.

  De ISDS ROM test

  Dit artikel weld overgenomen van de AFBCT website (ROM)

  De honden van een goede werklijn en minstens 2 jaar oud mogen ingeschreven worden in de ISDS Stud Book voor een ROM (verdienste vermelding).

  De ROM is beschikbaar voor

  • ISDS leden
  • lidmaatschap van een club dat met de ISDS is geassocieerd (de FSB in België)
  • iSDS leden die buiten Groot-Brittanië leven met uitzonderlijke honden (honden die hebben deelgenomen aan de World of the Continental)

  Eerste werkwijze:

  Success in competitie trial.
  Voor een hond die een eerste plaats, twee tweede plaatsen of drie derde plaatsen heeft behaald uit een minimum van 25 deelnemende honden in een erkende trial. De erkende trials worden georganiseerd door een vereniging uit Groot-Brittnaië, of een door de Ierse ISDS erkende organisatie. Een trial georganiseerd door een met de ISDS geassocieerde verenigng kan ook, mits een voldoende hoge standaard wordt toegepast en een certificatie brief door het wedstrijd secretariaat van de ISDS werd bekomen.

  Tweede werkwijze:

  Werktest.
  Gebeurt in Groot-Brittanië of bij de met ISDS geassocieerde club. De hond moet een test ondergaan voor evaluatie van zijn vaardigheid tot het opzoeken van schapen, onder controle nemen en drijven van de kudde en uitvoeren van typische hoeve werkzaamheden met een aantal lammeren op een plaats voorgesteld door de ISDS of de geassocieerde club.

  De hond zal gekeurd worden door 2 jury leden. Een lokaal jury lid en een UK of Ierse Director. De test is geen trial maar een vaardigheidstest voor het uitvoeren van typisch hoevewerk door de hond en is ook geen test om de vaardigheid van de handler te meten.

  Nieuwe web pagina voor opvolging status overgang klassen

  r werd op de website een nieuwe pagina toegevoegd voor het opvolgen van de behaalde resultaten groter of gelijk aan 70 sinds 1 Jan 2017.

  Dit is nuttig om na te kijken hoever je staat met het vergaren van minstens 3X 70 punten resultaten om te kunnen overgaan naar de volgende klasse.

  Je vindt de pagina onder het menu item Resultaten-> STATUS PROM Kl 1->2

  Je kan ook volgende link gebruiken: Status

  Je krijgt dan een overzicht voor klasse 1 en klasse 2 van alle handler hond combinaties met het aantal keren dat het punten aantal van 70 werd bereikt. Als je op de naam van de handler klikt, krijg je een lijst van de verschillende trials met het hierop behaalde resultaat.

  Voor meer info, zie:

  wijzigingen-wedstrijd-reglement

  CCSC verslag 2018

  op datum van 20/10/2017 ontvingen wij het verslag "CCSC meeting" van Rikke Andersen
  Verslag CCSC meeting


  We vatten kort het verslag samen van de meeting in Noorwegen:


  - De Federatie schapendrijven België (FSB) wordt als nieuw lid welkom geheten door het voltallige committee.

  - Het EK 2018 zal plaatsvinden in Tsjechië van 23 tot 26 augustus 2018

  Door het toenemende aantal handlers uit meer verschillende Europese landen zullen de volgende Continentals over 4 dagen worden georganiseerd.


  3 kwalificatiedagen en 1 finale dag. Van elke dag zullen de best 6 combinaties doorgaan. 18 in totaal op de finale dag.


  - Israël heeft zich kandidaat gesteld . Een beslissing zal later worden genomen.


  - De onkosten voor juries, coursedirectie en president zal in de toekomst worden gedragen door het CCSC committee.


  - De combinatie hond-handler blijft bestaan voor 2018, maar zal volgend jaar waarschijnlijk wijzigen. Dit betekent dat elke handler vanaf 2019 dan zelf kan kiezen met welke hond hij of zij wil deelnemen. (conform regels World Trial)

  - Juries zullen in de toekomst mee worden aangeduid door de ISDS, om te veelvuldige herhaling van dezelfde (jury)namen te voorkomen (agenda punt België).

  - Klachten en opmerkingen van individuele handlers moeten intern worden behandeld door de respectievelijke landen van het CCSC. Zij hebben de democratische basis om correcte behandeling te garanderen.


  STC Open Kesterheide trial -> wat met de punten voor promotie naar hogere klasse?

  We kregen de vraag van verschillende handlers.

  Om te promoveren naar een hogere klasse zijn 3 scores van meer dan 70 punten in de huidige gestarte klasse nodig. Vanaf 1 Januari 2017 is dit reglement van toepassing.
  De behaalde punten komen uit wedstrijden die vanaf die datum op de FSB kalender staan en in samenwerking met FSB worden gehouden (en deze wedstrijden voldoen aan de bepalingen van art. 7 Rio).

  De Raad van Bestuur van de FSB heeft beslist om de punten behaald op de Kesterheide trial hiervoor niet in aanmerking te nemen gezien het gemengde (klassen) karakter van de wedstrijd.

  Weldra (maandag) verschijnt op de website een duidelijk overzicht van de status van handlers met betrekking tot hun promotie tot de hogere klasse.

  Wijzigingen in de website

  Ik heb wat opbouwende kritiek gekregen met betrekking tot de website en ben heel blij om met deze nieuwe versie de meest gevraagde wijzigingen te implementeren.

  Voor een overzicht van de veranderingen lees ...

  Lees meer

  Lidkaarten ISDS toegekomen

  Lidkaarten ISDS zijn toegekomen en zijn ter beschikking bij de penningmeester. Ze worden verdeeld tijdens de Pinkstertrial.

  Status KingCup krijgt zijn eigen web pagina

  kingspetfoodKingspetfood

  Tussenstand in de KingCup na 2 wedstrijd dagen op de Website:

  Resultaten-> KingCup

  Lees meer

  Website gewijzigd

  Website in versie 2.3

  Zijn gewijzigd :

  Menu

  Sponsoring advertentie Kingscup

  Resultaten via Trial resultaten per wedstrijddag op te halen

  Lees meer

  Zie meer