NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Christmas Trial KC and EC19Concours Noël KC et CE19Kerstballentrial KC en EK19
Hill trial 19 Kl2Concours Hill 19 Cl2Hill trial 19 Cl2
Hill trial 19 Kl3 PreKwal Concours Hill trial 19 Cl3 PreQual Hill trial 19 Cl3 PreQual
Kagge trial 19 Kl3 PreKwalConcours Kagge 19 Cl3 PrequalKagge trial 19 Cl3 PreQual
Lijst Hill19 Kl2Liste Hill19 Cl2Lijst Hill19 Cl2
Lijst Hill19 Kl3Liste Hill19 Cl3List Hill19 Cl3
Lijst Kagge19 Kl3Liste Kagge19 Cl3List Kagge19 Cl3
BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Cl1BBCC Trial 19 Kl1
List BBCC19 Cl1/RListe BBCC19 Cl1/DébLijst BBCC19 Kl1/Beg
Hill 2019 Cl3Hill 2019 Cl3Hill 2019 Kl3
English
Essene Trial 2019 Cl 1-2Essene Trial 2019 Kl 1-2Conc Essene 2019 Cl 1-2
List Essene 2019Liste Essene 2019Lijst Essene 2019
De Boender Trial 19 Cl1-2Concours De Boender 19 Cl 1-2
List De Boender 19 Cl1-2Liste De Boender 19 Cl 1-2Lijst De Boender 19 Kl 1-2
BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019BLC Jalhay 2019
List Jalhay 19Liste Jalhay 19Lijst Jalh19 Kl3
List Bio 19 Cl3Liste Bio 19 Cl3Lijst Bio 19 Kl3
List Airport 19Liste Airport 19Lijst Airport 19
Airport 19 Cl 1Airport 19 Cl 1Airport 19 Kl 1
Airport 19 Cl 2 BCAirport 19 Cl 2 CBAirport 19 Kl 2 BK
Airport 19 Cl 3Airport 19 Cl 3Airport 19 Kl 3
Kagge Hill2 Cl3Kagge Hill2 Kl3Kagge Hill2 Cl3
List KaggeHill2 Cl3Lijst KaggeHill2 Kl3Liste KaggeHill2 Cl3
Stacks Image 243
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Rangschikking voor King Cup na 12 wedstrijddagen (Bosdreef Dender St Ferdinand Trial STC Doolhof Kerstballen tiral)

Voor de Kingcup, klasse 1 en 2, wordt er een percentage gebruikt om uiteindelijk de eindwinnaar aan te duiden.

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 0.8x 100 = 80.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zal er 80% van de eindresultaten meetellen om de eindwinnaar bekend te maken. Dit wil zeggen dat als er 12 eindresultaten zijn,de 3 slechtste punten wegvallen.

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

BDT = Bosdreeftrial

Ferd = St Ferdinand trial

Dend =Denderstreek Trial

LAB =FSB Trial wordt vervangen door Doolhoftrial (LAByrinth)

STC =Sheepdog Training Center Trial

KBT =KerstBallen Trial

Tot = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100%

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 2 van de Trial.

Tot_80% = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 80% regel.

Dit geeft het effect weer van de 80% regel op de voorlopige stand voor de Kingcup. In onderstaande tabel staat vermeld dat er tot nu toe 12 wedstrijddagen gelopen zijn. De 80 % regel rond af naar beneden.

Het aantal wedstrijddagen door de 80% regel is dus 12 * 0,8 = 9,6 afgerond naar beneden is 9 wedstrijddagen.

De 3 slechtste resultaten tellen dus niet mee.

Klasse 1

Stacks Image 251
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Classement de la Kingcup après 10 jours de compétition (Bosdreef - Essene - St Ferdinand Trial - STC - Labyrinthe)

Un pourcentage est utilisé pour calculer les résultats de la Kingcup et déterminer le vainqueur de cette compétition pour classe 1 et 2.

Les points obtenus lors d'un jour de compétition sont convertis vers un pourcentage de la façon suivante: le vainqueur du jour de compétition obtient 100 points de qualification ou un pourcentage de 100%

Ex. Personne x est vainqueur de la journée avec un résultat de 75 points. 75 est recalculé pour un score de 100% -> 75/75*100 . Numéro 2 a obtenu 60 points. Son score en points de qualification est 60/75*100= 80 points de qualification.

Le score total pour la Kingcup est calculé par la règle de 80%. Cette règle permet à la fin de la compétition de prendre uniquement 80% des résultats en compte. Sur un total de 12 jours de compétions, les 3 résultats les plus faibles seront ignorés.

Légende

La table si dessous reprend les informations suivantes:

BDT = Bosdreeftrial

Ferd = St Ferdinand trial

Dend =Denderstreek Trial

LAB =FSB Trial est remplacé par le concours Labyrinthe

STC =Sheepdog Training Center Trial

KBT =KerstBallen Trial

Tot = Total des points de qualification obtenu. Les points de qualifications sont les résultats des concours recalculés sur une base de 100%.

Tous les points sont présentés en points de qualification. La première rangée pour chaque participant correspond aux résultats du premier jour du concours, la seconde rangée aux résultats du second jour de concours.

Tot_80% = Total des points de qualification en tenant compte de la règle de 80%.

Ceci montre l'effet de la règle de 80% sur les résultats intérimaires de la Kingcup. La table ci desous comprend un total de 10 jours de compétition qui sont réduit par la règle de 80% à 8 jours de compétition (10 * 80% = 8 arrondi vers le bas= 8 jours de compétition 80%.

Classe 1

Stacks Image 264
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Results of the Kingcup after 12 days of competition (Bosdreef , Dender , St Ferdinand Trial, STC trial, Labyrinth trial, Christmas trial)

A percentage is used for the calculation of the results of the Kingcup and to elect the winner of the competition. The competition is hold in Class 1 and in Class 2.

The results during à competiton day are recaclulated in a way that the winner of the day got 100 points (100%) and the other players an amount less then 100 equal to the percentage of their results as compared to the 100 score of the winner.

Ex. Person x has the best results of the day with a total of 75 points. The score of 75 is recalculated to a score of 100 qualification points (100%) -> 75/75 * 100 =100. Number 2 has obtained 60 points. His score expressed in qualification points will be 80 qualification points (60/75*100=80).

The total score for the Kingcup is calculated by appliance of the 80% rule. This rules allows to take only the 80% best results over all the competion days into account for the final score. The 20% lowest scores will be excluded of the total. Ex. The 2 lowest scores will be excluded on a compettion of 10 compettion days.

Legend

The table hereunder shows the following data:

BDT = Bosdreeftrial

Ferd = St Ferdinand trial

Dend =Denderstreek Trial

LAB =FSB Trial is replaced by the Labyrinth trial

STC =Sheepdog Training Center Trial

KBT =KerstBallen Trial

Tot = Total qualification points obtained. The qualification points are the results of the competition days recalculated on a base of 100 %.

All the scores are expressed in qualification points. The first row for a participant irepresents the results of the first day of the different trials taken into account. The second row represents the results of the participant in the second day of the trial.

Tot_80% = Total qualification points taking the 80% rule into account.

This shows the effect of the 80% rule on the intermediate results of the KingCup. The table shows for the moment only results or the 12 first competition days. These 12 days are reduced to 9 days by the 80% rule that applies and rounding to the lower unit (12*80%=9,6 rounded to 9).

Class 1

Klasse 1 Aantal wedstrijddagen = 12 - Aantal wedstrijddagen 80%=9

Classe 1 Nombre jours compétition = 12 - Nombre jours compétition 80%=9

Class 1 Competition days = 12 - Competition days 80%=9

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogBDTDendFerdSTCLABKBTTotTot_80%
1,00 Rudi Collin Jim 76,62 0,00 78,95 91,30 60,49 100,00 962,62 827,12
100,00 100,00 75,00 100,00 80,25 100,00
2,00 Johan Hugelier Lass 88,31 53,66 80,26 78,26 100,00 100,00 1024,97 819,30
89,53 73,75 84,52 96,20 100,00 80,46
3,00 Kristel Desmet Ziko 50,65 100,00 92,11 0,00 88,89 0,00 652,14 652,14
44,19 81,25 69,05 0,00 60,49 65,52
4,00 Hans Vanmeenen Gael 55,84 74,39 76,32 75,00 79,01 60,00 783,64 638,10
76,74 77,50 42,86 63,29 55,56 47,13
5,00 Carlette van Schaick Bill 100,00 0,00 89,47 96,74 0,00 0,00 558,48 558,48
98,84 0,00 79,76 93,67 0,00 0,00
6,00 Alain Cools Jerry 68,83 87,80 65,79 65,22 0,00 0,00 557,75 557,75
80,23 0,00 100,00 89,87 0,00 0,00
7,00 Nick Couwelier Bet 76,62 0,00 0,00 58,70 88,89 0,00 489,48 489,48
93,02 0,00 0,00 75,95 96,30 0,00
8,00 Gino van Eeckhoudt Blue 74,03 85,37 100,00 0,00 0,00 0,00 458,32 458,32
47,67 76,25 75,00 0,00 0,00 0,00
9,00 Rudi Collin Denwyn Spyke 37,66 74,39 65,79 63,04 0,00 0,00 355,23 355,23
47,67 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00
10,00 Guy Van Cutsem Sem 93,51 58,54 59,21 0,00 0,00 0,00 347,77 347,77
66,28 0,00 70,24 0,00 0,00 0,00
11,00 Mathijs Cuijpers Cjay 58,44 0,00 97,37 0,00 0,00 0,00 338,26 338,26
87,21 0,00 95,24 0,00 0,00 0,00
12,00 David Vanhoorne Whisper 64,94 0,00 0,00 0,00 93,83 0,00 331,35 331,35
62,79 0,00 0,00 46,84 62,96 0,00
13,00 Jos Eerdekens Chass 0,00 0,00 65,79 0,00 0,00 92,50 308,91 308,91
0,00 0,00 67,86 0,00 0,00 82,76
14,00 Tineke Eeckhout Jim 0,00 63,41 53,95 0,00 0,00 0,00 289,45 289,45
0,00 75,00 48,81 0,00 0,00 48,28
15,00 Roger Franssen Zohra 0,00 0,00 92,11 0,00 0,00 0,00 260,74 260,74
0,00 91,25 77,38 0,00 0,00 0,00
16,00 Lus Vercruysse Lotte 55,84 0,00 71,05 48,91 0,00 0,00 251,39 251,39
75,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,00 Kristel Van Schaverbeke Torr 36,36 60,98 0,00 0,00 0,00 0,00 245,54 245,54
0,00 45,00 59,52 0,00 0,00 43,68
18,00 Jos Eerdekens Jack 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 85,00 240,17 240,17
0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 55,17
19,00 Gino van Eeckhoudt Ness 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30 66,25 232,15 232,15
0,00 0,00 0,00 18,99 50,62 0,00
20,00 Glenn Nuyts Emma 0,00 0,00 68,42 80,43 0,00 0,00 217,61 217,61
0,00 68,75 0,00 0,00 0,00 0,00
21,00 Anja Vermeire Roy 0,00 0,00 0,00 46,74 0,00 0,00 207,88 207,88
0,00 0,00 0,00 89,87 0,00 71,26
22,00 Wiet van Dongen Bob 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
23,00 Marion van den Berg Winnah 0,00 0,00 44,74 0,00 0,00 51,25 194,18 194,18
0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 83,91
24,00 Tina Eichler Copper 0,00 0,00 88,16 0,00 0,00 0,00 185,78 185,78
0,00 0,00 97,62 0,00 0,00 0,00
25,00 Wiet Van Dongen BaW Junior 0,00 82,93 0,00 0,00 0,00 0,00 181,68 181,68
0,00 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00
26,00 André Ramaekers Gizmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 171,21 171,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,21
27,00 Lus Vercruysse Cap 0,00 0,00 0,00 78,26 0,00 0,00 168,13 168,13
0,00 0,00 0,00 89,87 0,00 0,00
28,00 Nathalie de Spa Dot 0,00 79,27 0,00 0,00 0,00 0,00 166,77 166,77
0,00 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00
29,00 Sabine Weber Jay Jay 0,00 0,00 73,68 0,00 0,00 0,00 162,97 162,97
0,00 0,00 89,29 0,00 0,00 0,00
30,00 Christian Sevenants Moss 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 156,01 156,01
0,00 0,00 0,00 81,01 0,00 0,00
31,00 Geert van den Bossche Noore 0,00 75,61 0,00 0,00 0,00 0,00 155,61 155,61
0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32,00 Jan Engelmeier Leslie 0,00 0,00 77,63 0,00 0,00 0,00 153,82 153,82
0,00 0,00 76,19 0,00 0,00 0,00
33,00 Freddy Staelens Lynn 66,23 0,00 0,00 35,87 0,00 0,00 153,34 153,34
36,05 0,00 0,00 15,19 0,00 0,00
34,00 Luc Bex Roy 0,00 0,00 28,95 32,61 41,98 0,00 142,61 142,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,08
35,00 Sandra Nowak Madoc 0,00 0,00 55,26 0,00 0,00 0,00 138,60 138,60
0,00 0,00 83,33 0,00 0,00 0,00
36,00 Marc Boudt Arrow 94,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,67 136,67
41,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37,00 Muriel Vansimaeys Lou 0,00 0,00 0,00 78,26 0,00 0,00 132,69 132,69
0,00 0,00 0,00 54,43 0,00 0,00
38,00 Hanneke van Druten Meg 0,00 0,00 78,95 0,00 0,00 0,00 127,76 127,76
0,00 0,00 48,81 0,00 0,00 0,00
39,00 Fred Dekkers McGlenmore 0,00 0,00 59,21 0,00 0,00 0,00 125,88 125,88
0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00
40,00 Lus Vercruysse Mo 0,00 40,24 51,32 0,00 0,00 0,00 121,79 121,79
30,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41,00 Hugo Sas Spot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 107,26 107,26
29,07 0,00 0,00 0,00 0,00 20,69
42,00 Norbert Ahneman Glen 0,00 0,00 59,21 0,00 0,00 0,00 96,12 96,12
0,00 0,00 36,90 0,00 0,00 0,00
43,00 Sofie Strauven Jake 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 91,74 91,74
0,00 0,00 0,00 39,24 0,00 0,00
44,00 Gino Van Eeckhoudt Lynn 0,00 0,00 0,00 0,00 38,27 0,00 87,65 87,65
0,00 0,00 0,00 0,00 49,38 0,00
45,00 Els Lyphout LB Leffe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 85,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46,00 Clara Lamm Liv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,25 76,25 76,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47,00 Tina Eichler Lynn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,19 76,19
0,00 0,00 76,19 0,00 0,00 0,00
48,00 Kris Pennings Gismo 0,00 0,00 40,79 0,00 0,00 0,00 75,31 75,31
0,00 0,00 34,52 0,00 0,00 0,00
49,00 Wiet Van Dongen Sam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,42 73,42
0,00 0,00 0,00 73,42 0,00 0,00
50,00 Karin Ahneman Hope 0,00 0,00 34,21 0,00 0,00 0,00 68,73 68,73
0,00 0,00 34,52 0,00 0,00 0,00
51,00 Christianne De Wilde Nina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,98 56,98
56,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,00 Raf Vrints Louke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,25 53,84 53,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,59
53,00 Kim Oele Joep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 52,44 52,44
17,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54,00 David Vanhoorne RR Primm 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74 0,00 40,74 40,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55,00 Guido De Braekeleer Matz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56,00 Heidi Lamborelle Mira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10 38,10
0,00 0,00 38,10 0,00 0,00 0,00
57,00 Jan Croimans Maggie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33
0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00
58,00 Filip Vandamme Nell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59,00 Wiet Van Dongen Ruari 0,00 0,00 0,00 0,00 29,63 0,00 29,63 29,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 Hanna Linneman Piu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,74 26,74
26,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61,00 Claire Bakker Steffie 0,00 0,00 0,00 0,00 24,69 0,00 24,69 24,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66,00 Stephan Lamm Fly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67,00 Anke Ketzberg Dylan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68,00 Francis Krauth Lou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74,00 Sabrina Pelgrims Meggly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65,00 Kurt Vervloessem Jim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71,00 Elie Van Vaerenbergh Lila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69,00 Antoon Coensen Kemi Panda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73,00 Sabine Weber Anton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64,00 Stefaan Hallaert Aiko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62,00 Stefaan Hallaert Zappa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72,00 Annie Vanderlinck Karven Rock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63,00 Brigitte Doye Lily 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70,00 Werner Francois Jef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Klasse 2

Aantal wedstrijddagen = 12 - Aantal wedstrijddagen 80%=9

Classe 2

Nombre jours compétition = 12 - Nombre jours compétition 80%=9

Class 2

Competition days = 12 - Competition days 80%=9

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogBDTDendFerdSTCLABKBTTotTot_80%
1,00 Arjan Venema Link 0,00 100,00 100,00 88,42 70,79 95,51 908,85 796,49
46,07 67,50 77,65 66,29 96,63 100,00
2,00 Filip Vandamme Gael 83,33 0,00 86,59 80,00 69,66 97,75 734,40 734,40
100,00 0,00 87,06 0,00 59,55 70,45
3,00 Steven Janssens Nseb 90,48 72,29 0,00 53,68 0,00 89,89 635,25 635,25
38,20 77,50 0,00 53,93 83,15 76,14
4,00 Francis Krauth Obiwan 78,57 59,04 91,46 62,11 0,00 0,00 570,69 570,69
0,00 100,00 94,12 85,39 0,00 0,00
5,00 Luc Raedemaekers Sky 0,00 78,31 100,00 0,00 0,00 0,00 535,79 535,79
0,00 100,00 82,35 88,76 0,00 86,36
6,00 Freddy Staelens Jim 0,00 0,00 78,05 77,89 76,40 0,00 477,29 477,29
91,01 0,00 0,00 70,79 83,15 0,00
7,00 Katharine Wheeler Bob 0,00 0,00 74,39 65,26 0,00 87,64 456,34 456,34
0,00 85,00 42,35 50,56 0,00 51,14
8,00 Tineke Eeckhout Jack 80,95 0,00 89,02 83,16 0,00 0,00 448,40 448,40
0,00 77,50 95,29 22,47 0,00 0,00
9,00 Guy Van Cutsem Spot 54,76 0,00 70,73 0,00 0,00 96,63 420,65 420,65
77,53 0,00 49,41 0,00 0,00 71,59
10,00 Marion van den Berg Hint 0,00 0,00 71,95 0,00 0,00 85,39 401,36 401,36
0,00 78,75 81,18 0,00 0,00 84,09
11,00 Johny Dugardijn Moss 65,48 32,53 0,00 0,00 0,00 57,30 393,25 393,25
75,28 0,00 56,47 55,06 0,00 51,14
12,00 Alain Cools Jerry 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 83,15 357,06 357,06
0,00 0,00 0,00 0,00 95,51 78,41
13,00 Leo Vangeel Boy 39,29 0,00 0,00 0,00 86,52 88,76 348,87 348,87
80,90 0,00 0,00 0,00 0,00 53,41
14,00 Francis Krauth Pop 0,00 0,00 85,37 0,00 0,00 78,65 346,97 346,97
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 82,95
15,00 Wiet van Dongen BaW King 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,36 340,36
97,75 75,00 0,00 84,27 0,00 0,00
16,00 Gerda Luypaers Rhum 98,81 0,00 65,85 0,00 0,00 0,00 317,86 317,86
69,66 0,00 83,53 0,00 0,00 0,00
17,00 Carlette van Schaick Charlie 70,24 0,00 86,59 0,00 0,00 0,00 306,65 306,65
66,29 0,00 83,53 0,00 0,00 0,00
18,00 Raf Dewinter Trigger 0,00 0,00 62,20 45,26 0,00 93,26 287,78 287,78
0,00 0,00 87,06 0,00 0,00 0,00
19,00 Wiet van Dongen BaW Zac 100,00 80,72 0,00 0,00 0,00 0,00 275,10 275,10
94,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 Wiet van Dongen BaW Junior 0,00 0,00 0,00 0,00 84,27 0,00 268,54 268,54
0,00 0,00 0,00 84,27 100,00 0,00
21,00 Nina Kole Tero 77,38 75,90 0,00 0,00 0,00 0,00 237,55 237,55
84,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00 Els Holvoet Pip 0,00 0,00 56,10 0,00 0,00 67,42 234,23 234,23
57,30 0,00 0,00 0,00 0,00 53,41
23,00 Joseph Luyckx Tess 0,00 0,00 69,51 0,00 0,00 67,42 230,74 230,74
0,00 0,00 51,76 0,00 0,00 42,05
24,00 Jacqueline Galand Cap 0,00 0,00 0,00 43,16 0,00 66,29 227,13 227,13
0,00 0,00 0,00 43,82 0,00 73,86
25,00 Gino van Eeckhoudt Blue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 223,30 223,30
0,00 0,00 0,00 66,29 0,00 73,86
26,00 Marc Van Der Meeren Maefi 0,00 0,00 0,00 0,00 73,03 100,00 217,35 217,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,32
27,00 Marc Boudt Arrow 0,00 0,00 0,00 0,00 71,91 0,00 215,18 215,18
0,00 0,00 0,00 0,00 92,13 51,14
28,00 Rudi Collin Denwyn Spyke 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 89,89 214,61 214,61
0,00 0,00 0,00 0,00 80,90 0,00
29,00 Freddy Staelens Jake 78,57 0,00 76,83 0,00 0,00 0,00 202,59 202,59
47,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 David Maree Kemi Meg 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
31,00 Kurt Vervloessem Sid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 198,88 198,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
32,00 Sofie Strauven Cap 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 76,40 191,75 191,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,14
33,00 Gerard Kokkedee Cap 0,00 89,16 0,00 0,00 0,00 0,00 187,91 187,91
0,00 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00
34,00 Carlette van Schaick Bill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,01 184,19 184,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,18
35,00 Tina Eichler Moss 0,00 0,00 92,68 0,00 0,00 0,00 182,09 182,09
0,00 0,00 89,41 0,00 0,00 0,00
36,00 Jan Boumans Jaff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,27 180,86 180,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,59
37,00 Hilde De Waerhert Gaz Roy 96,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,70 180,70
84,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,00 Jan Boumans Finn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 177,46 177,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,32
39,00 Mathijs Cuijpers Cjay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,90 175,22 175,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,32
40,00 Norbert Ahneman Mick 0,00 0,00 79,27 0,00 0,00 0,00 173,39 173,39
0,00 0,00 94,12 0,00 0,00 0,00
41,00 Nathalie de Spa Dot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,53 168,44 168,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,91
42,00 Nathalie de Spa Big Ben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,13 167,13 167,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
43,00 Peter Kole Jinu 88,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,01 160,01
71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44,00 Wiet van Dongen Bob 0,00 0,00 0,00 0,00 95,51 0,00 159,55 159,55
0,00 0,00 0,00 0,00 64,04 0,00
45,00 Christian Sevenants Moss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,53 158,21 158,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,68
46,00 Omer Meul June 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,89 158,07 158,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,18
47,00 Muriel Vansimaeys Pop 69,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,32 153,32
84,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48,00 Perry Jakobs Lynn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,03 147,03
61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 85,23
49,00 Omer Meul Ike 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,65 141,15 141,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50
50,00 Nicolas Prestifilippo Roy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,65 140,02 140,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,36
51,00 Michel Vanden Brande Lotte 67,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,03 133,03
65,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,00 Bart Kenis Tes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,04 112,91 112,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86
53,00 Pascal Avoux Spot 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 0,00 105,62 105,62
0,00 0,00 0,00 0,00 67,42 0,00
54,00 Roger Franssen Zohra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,89 89,89 89,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55,00 Eric van der Palen Maeve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64 87,64 87,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57,00 Glenn Nuyts Emma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64 87,64 87,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56,00 Guy Van Cutsem Sem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64 87,64 87,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58,00 Hans Kievit Mist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50 87,50
0,00 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00
59,00 Ben De Kerf Ziva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,61 82,79 82,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,18
60,00 Eric van der Palen Colby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 81,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82
61,00 Jan Croimans Maggie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59 71,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59
62,00 Bea Appeltans Lynn 0,00 0,00 0,00 57,89 0,00 0,00 57,89 57,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63,00 John Pluta Joe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45 45,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45
64,00 Norbert Ahneman Lass 0,00 0,00 20,73 0,00 0,00 0,00 36,03 36,03
0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 0,00
65,00 Carina Van Meerbeek Kite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66,00 Jean Pollet Mic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67,00 Gerard Kokkedee Liv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68,00 Annie Vanderlinck Kilcreen Lad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70,00 Christianne De Wilde Nina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69,00 Yuna Himschoot Nan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71,00 Karin Ahneman Staff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00