NewsNouveauxNieuws
ArticlesStatutsStatuten
CalendarCalendrierKalender
QualificationQualificationsKwalificatie
OpenOpenOpen
Trial ResultsRésultats ConcoursTrial resultaten
ClinicsClinicsClinics
ContactContactContact
About usInfoOver ons
Becoming memberDevenir membreLid worden
Qualif WorldQualif WorldKwalif World
Open ResRes OuvertsOpen Res
FotosPhotosGalerij
Dender Qualif 2016Dender Qualif 2016Dender Kwalif 2016
Rules Qualif 16/17Régl.Qualif. 16/17Regl.Kwalif. 16/17
Rules Qualif 17/18/19Régl.Qualif. 17/18/19Regl.Kwalif. 17/18/19
HomeAccueil
Kalender alle eventsCalendrier global
ReglementenRèglements
Favoriete LinksLiens Favoris
TranslateTraduisezVertaal
List Qual. EC 2017Liste Qual. EC 2017
ResultsRésultatsResultaten
List St Ferd.Lijst St Ferd.Liste St Ferd.
KingsCupKingsCupKingsCup
EsseneTrialEsseneTrialEsseneTrial
4th Bosdreeftrial4de Bosdreeftrial4ème Bosdreeftrial
List HoevetrialListe HoevetrialLijst Hoevetrial
Balen 2017Balen 2017Balen 2017
RegistrationInscriptionsInschrijvingen
List STCListe STCLijst STC
Qualif EC17Kwalif EC17Qualif EC17
NewsNieuwsNouveaux
List BBCC_2017Lijst BBCC_2017Liste BBCC_2017
Reg BBCC 2017Ins BBCC 2017Inscr BBCC 2017
Binderveld 2017Binderveld 2017Binderveld 2017
List BinderveldListe BinderveldLijst Binderveld
List DenderTrialLijst DenderTrialListe DenderTrial
DendertrialDendertrialDendertrial
Qualif EC18Kwalif EC18Qualif EC18
Halloween trial 2017Halloween trial 2017Halloween 2017
List HalloweenListe HalloweenLijst Halloween
Belg Champ Cl3 17Champ Belge Cl3 17Belg Kamp Cl3 17
List BC Kl3 17Liste CB Cl3 17Lijst BK Kl3 17
List de DenderListe De denderLijst De Dender
List Kesterheide 17Liste Kesterheide 17Lijst Kesterheide 17
Labyrinth 2017Doolhof 2017Labyrinthe 2017
List Labyrinth 17Lijst Doolhof 17Liste Labyrinthe 17
Status Cl 1->2->3Status Kl 1->2->3Promo Cl 1->2->3
BK Kl 3 2017CB Cl 3 2017BC Cl 3 2017
Halloween 2017Halloween 2017Halloween 2017
List Christmas 2017Liste Noël 2017Lijst Kerstballen 2017
Christmas trial 2017Conc Noël 2017Kerstballen trial 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Labyrint 2017Labyrinthe 2017Doolhof 2017
Christmas Trial 17Noël 17Kerstb 17
Christmas 17Noël 17Kerstb 17
StPatrick 2018StPatrick 2018StPatrick 2018
List StPatrickLijst StPatrickListe StPatrick
List Airport 2018Liste Airport 2018Lijst Airport 2018
OrganizersOrganisatorenOrganisateurs
Balen Trial March 2018Balen Trial Mars 2018Balen Trial Maart 2018
List Balen Mar 18Liste Balen Mar 18Lijst Balen Mar 18
Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18Kelcht.. Trial 18
List Kelchter.. 18Lijst Kelchter.. 18Liste Kelchter.. 18
Org KelchterhoefOrg KelchterhoefOrg Kelchterhoef
St Patrick 2018St Patrick 2018St Patrick 2018
List BBCC Classic 2018Liste BBCC Classic 2018Lijst BBCC Classic 2018
St Ferd Trial 2018St Ferd Trial 2018Conc. St Ferd 2018
List St Ferd 18Lijst St Ferd 18Liste St Ferd 18
Airport Trial 2018Airport Trial 2018Conc. Airport 2018
Lijst BK Pinkst. trial Liste CB Pinkst. List BC Pinkst.
BK Pinkster. 18CB Pentecôte 18BC Pentecost 18
Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018Kelchterhoef 2018
Essene 2018Essene 2018Essene 2018
List Essene 18Liste Essene 18Lijst Essene 18
BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)BBCC Classic 2018 (EC18)
Qualif EC2018 06-18Kwalif EK2018 06-18Qualif CE2018 06-18
List EC2018 06-18Liste CE2018 06-18Lijst EK2018 06-18
King Trial 18Conc King 18King Trial 18
List King 18Liste King 18Lijst King 18
Essene KC 18Essene KC 18Essene KC 18
List Challenger 18Liste Challenger 18Lijst Challenger 18
List Kinrooi 18Liste Kinrooi 18Lijst Kinrooi 18
List Waterloo 2018Liste Waterloo 2018Lijst Waterloo 2018
List Team Trial 18Liste Team Trial 18Lijst Team Trial 18
Dender Trial 2018Dendertrial 2018Concours Dender 2018
List Dender Trial 2018Lijst Dendertrial 2018Liste concours Dender 2018
Waterloo 18Waterloo 18Waterloo 18
Jalhay 2018Jalhay 2018Jalhay 2018
AllSaints 18Toussaint 18Allerh. 18
List allSaints18Lijst Allerh. 18Liste Toussaint 18
List Fraiture TrialListe Conc FraitureLijst Fraiture Trial
AllSaints 18Toussaint 18AllerH 18
Christmas 2018Noël 2018KBT 2018
Stacks Image 243
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Rangschikking voor King Cup 2018 deel 1 na 8 wedstrijddagen (Balen,Kelchterhoef, St Ferd 2018 en Essene trial)

Voor de Kingcup, klasse 1 en 2, wordt er een percentage gebruikt om uiteindelijk de eindwinnaar aan te duiden.

Per wedstrijddag worden de gelopen punten omgezet in procenten. Het punt van de dagwinnaar wordt omgerekend naar 100%, al de punten van de andere handlers worden hierop herrekend.

vb. Persoon x is dagwinnaar met 75 punten. 75 wordt 100. Nummer twee heeft 60 punten dus wordt herrekend, 60 : 75 = 0.8 0.8x 100 = 80.

Op het einde van al de gelopen wedstrijden zal er 80% van de eindresultaten meetellen om de eindwinnaar bekend te maken. Dit wil zeggen dat van de 8 eindresultaten, de 2 slechtste punten wegvallen.

Legende

In de tabel hieronder wordt de volgende legende gehanteerd:

BAL = Balen 2018 trial

KEL = Kelchterhoef trial

FERD =Sint Ferdinand trial

ESSE =Essene Denderstreek Trial (finale)

Tot = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten. De kwalificatiepunten zijn de wedstrijdpunten herrekend naar 100%

Alle punten zijn weergegeven in procenten zoals hierboven uitgelegd. De eerste rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 1 van de Trial.

De tweede rij voor elke deelnemer zijn zijn resultaten voor de dag 2 van de Trial.

Tot_80% = Totaal van de behaalde kwalificatiepunten met inachtname van de 80% regel.

Dit geeft het effect weer van de 80% regel op de voorlopige stand voor de Kingcup. In onderstaande tabel staat vermeld dat er tot nu toe 8 wedstrijddagen gelopen zijn. De 80 % regel rond af naar beneden.

Het aantal wedstrijddagen door de 80% regel is dus 8 * 0,8 = 6,4 afgerond naar beneden is 6 wedstrijddagen.

De twee slechtste resultaten tellen dus niet mee.

Klasse 1

Stacks Image 251
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Classement de la Kingcup après 8 jours de compétition (Balen, Kelchterhoef,St Ferd et Essene trial 2018)

Un pourcentage est utilisé pour calculer les résultats de la Kingcup et déterminer le vainqueur de cette compétition pour classe 1 et 2.

Les points obtenus lors d'un jour de compétition sont convertis vers un pourcentage de la façon suivante: le vainqueur du jour de compétition obtient 100 points de qualification ou un pourcentage de 100%

Ex. Personne x est vainqueur de la journée avec un résultat de 75 points. 75 est recalculé pour un score de 100% -> 75/75*100 . Numéro 2 a obtenu 60 points. Son score en points de qualification est 60/75*100= 80 points de qualification.

Le score total pour la Kingcup est calculé par la règle de 80%. Cette règle permet à la fin de la compétition de prendre uniquement 80% des résultats en compte. Sur un total de 8 jours de compétition, les 2 résultats les plus faibles seront ignorés.

Légende

La table si dessous reprend les informations suivantes:

BAL = Balen 2018 trial

KEL = Kelchterhoef trial

FERD =Sint Ferdinand trial

ESSE =Essene Denderstreek Trial (finale)

Tot = Total des points de qualification obtenu. Les points de qualifications sont les résultats des concours recalculés sur une base de 100%.

Tous les points sont présentés en points de qualification. La première rangée pour chaque participant correspond aux résultats du premier jour du concours, la seconde rangée aux résultats du second jour de concours.

Tot_80% = Total des points de qualification en tenant compte de la règle de 80%.

Ceci montre l'effet de la règle de 80% sur les résultats intérimaires de la Kingcup. La table ci desous comprend un total de 8 jours de compétition qui sont réduit par la règle de 80% à 5 jours de compétition (8 * 80% = 6,4 arrondi vers le bas= 6 jours de compétition 80%.

Classe 1

Stacks Image 264
Onze sponsor van de KingscupNotre sponsor de la KingscupOur sponsor for the Kingscup

Kingspetfood

Moorselbaan 252

9300 Aalst

Kingspetfood

Results of the Kingcup after 8 days of competition (Balen trial, Kelchterhoef , St Ferd and Essene trial)

A percentage is used for the calculation of the results of the Kingcup and to elect the winner of the competition. The competition is hold in Class 1 and in Class 2.

The results during à competiton day are recaclulated in a way that the winner of the day got 100 points (100%) and the other players an amount less then 100 equal to the percentage of their results as compared to the 100 score of the winner.

Ex. Person x has the best results of the day with a total of 75 points. The score of 75 is recalculated to a score of 100 qualification points (100%) -> 75/75 * 100 =100. Number 2 has obtained 60 points. His score expressed in qualification points will be 80 qualification points (60/75*100=80).

The total score for the Kingcup is calculated by appliance of the 80% rule. This rules allows to take only the 80% best results over all the competion days into account for the final score. The 20% lowest scores will be excluded of the total. Ex. The 2 lowest scores will be excluded on a compettion of 8 competition days.

Legend

The table hereunder shows the following data:

BAL = Balen 2018 trial

KEL = Kelchterhoef trial

FERD =Sint Ferdinand trial

ESSE =Essene Denderstreek Trial (final)

Tot = Total qualification points obtained. The qualification points are the results of the competition days recalculated on a base of 100 %.

All the scores are expressed in qualification points. The first row for a participant irepresents the results of the first day of the different trials taken into account. The second row represents the results of the participant in the second day of the trial.

Tot_80% = Total qualification points taking the 80% rule into account.

This shows the effect of the 80% rule on the intermediate results of the KingCup. The table shows for the moment only results of the 8 first competition days. These 8 days are reduced to 6 days by the 80% rule that applies and rounding to the lower unit (8*80%=6,4 rounded to 6).

Class 1

Klasse 1 Aantal wedstrijddagen = 8 - Aantal wedstrijddagen 80%=6

Classe 1 Nombre jours compétition = 8 - Nombre jours compétition 80%=6

Class 1 Competition days = 8 - Competition days 80%=6

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogBALKELFERDESSETotTot_80%
1,00 André Ramaekers Gizmo 89,87 100,00 100,00 91,40 760,62 579,35
100,00 92,65 92,13 94,57
2,00 Tineke Eeckhout Jim 94,94 0,00 0,00 100,00 537,34 537,34
79,49 91,18 100,00 71,74
3,00 Muriel Vansimaeys Lou 0,00 87,34 56,47 79,57 482,25 482,25
0,00 100,00 71,91 86,96
4,00 Joris Broes Kate 100,00 96,20 0,00 98,92 475,98 475,98
88,46 0,00 0,00 92,39
5,00 Kristel Van Schaverbeke Torr 78,48 67,09 69,41 86,02 524,12 467,71
56,41 77,94 88,76 0,00
6,00 Gerda Luypaers Joe 84,81 92,41 0,00 0,00 444,70 444,70
93,59 94,12 79,78 0,00
7,00 Jos Eerdekens Jack 88,61 86,08 58,82 0,00 437,92 437,92
52,56 91,18 60,67 0,00
8,00 Lus Vercruysse Cap 0,00 94,94 92,94 98,92 431,14 431,14
0,00 0,00 59,55 84,78
9,00 Anja Vermeire Roy 86,08 88,61 72,94 0,00 422,59 422,59
97,44 0,00 77,53 0,00
10,00 Bart Buyle Pedro 86,08 0,00 0,00 92,47 369,57 369,57
91,03 0,00 0,00 100,00
11,00 Philippe Dumoulin Jet 0,00 97,47 0,00 86,02 364,12 364,12
0,00 88,24 0,00 92,39
12,00 Marion van den Berg Winnah 89,87 0,00 87,06 0,00 349,84 349,84
80,77 0,00 92,13 0,00
13,00 Els Lyphout Glen 0,00 0,00 49,41 87,10 303,57 303,57
0,00 0,00 89,89 77,17
14,00 Hugo Sas Spot 79,75 0,00 61,18 0,00 287,21 287,21
65,38 0,00 80,90 0,00
15,00 Jos Eerdekens Chass 0,00 88,61 56,47 0,00 286,51 286,51
89,74 0,00 51,69 0,00
16,00 Philippe Dumoulin Todd 0,00 0,00 0,00 92,47 285,18 285,18
0,00 97,06 0,00 95,65
17,00 Els Lyphout LB Leffe 0,00 78,48 0,00 91,40 256,84 256,84
0,00 0,00 0,00 86,96
18,00 Katrien Van den Berge Tess 0,00 0,00 77,65 79,57 248,52 248,52
0,00 0,00 0,00 91,30
19,00 Gino Van Eeckhoudt Lynn 0,00 0,00 67,06 74,19 214,33 214,33
73,08 0,00 0,00 0,00
20,00 Gino van Eeckhoudt Ness 0,00 0,00 0,00 87,10 182,75 182,75
0,00 0,00 0,00 95,65
21,00 Rutger Pipeleers Kito 0,00 0,00 97,65 0,00 177,42 177,42
0,00 0,00 79,78 0,00
22,00 Kim Oele Treye 0,00 0,00 84,71 0,00 165,60 165,60
0,00 0,00 80,90 0,00
23,00 Jacqueline van Dam Eimear 0,00 0,00 0,00 79,57 165,44 165,44
0,00 0,00 0,00 85,87
24,00 Frank Lotens Keda 0,00 0,00 0,00 88,17 164,26 164,26
0,00 0,00 0,00 76,09
25,00 Sandra Nowak Madoc 0,00 0,00 0,00 70,97 160,10 160,10
0,00 0,00 0,00 89,13
26,00 Ronny Van de Vijver Chips 0,00 0,00 0,00 77,42 158,94 158,94
0,00 0,00 0,00 81,52
27,00 Lus Vercruysse Mo 0,00 0,00 0,00 66,67 147,10 147,10
0,00 0,00 0,00 80,43
28,00 Gino Van Eekhoudt Lyn 0,00 55,70 0,00 0,00 145,40 145,40
0,00 89,71 0,00 0,00
29,00 Jessica Wiemans Lad 0,00 63,29 81,18 0,00 144,47 144,47
0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 Greet Neirinckx Flick 0,00 41,77 0,00 55,91 137,39 137,39
0,00 39,71 0,00 0,00
31,00 Daniël Cousin P'Ro 78,48 0,00 0,00 0,00 132,33 132,33
53,85 0,00 0,00 0,00
32,00 Eric van der Palen Colby 0,00 0,00 63,53 0,00 127,57 127,57
0,00 0,00 64,04 0,00
33,00 Marc Sergeyssels Lot 24,05 21,52 0,00 0,00 124,27 124,27
0,00 57,35 21,35 0,00
34,00 Brigitte Doye Lily 0,00 0,00 0,00 61,29 98,25 98,25
0,00 0,00 0,00 36,96
35,00 Pascal Vanbets Ruby 0,00 0,00 0,00 0,00 94,38 94,38
0,00 0,00 94,38 0,00
36,00 Luc Bex Roy 0,00 24,05 0,00 0,00 84,23 84,23
30,77 29,41 0,00 0,00
37,00 Sofie Strauven Jake 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 83,70
0,00 0,00 0,00 83,70
38,00 Harry Janssens Zora 0,00 0,00 0,00 38,71 72,41 72,41
0,00 0,00 0,00 33,70
39,00 Guido De Braekeleer Matz 0,00 0,00 0,00 72,04 72,04 72,04
0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 Hans Vanmeenen Gael 0,00 0,00 71,76 0,00 71,76 71,76
0,00 0,00 0,00 0,00
41,00 André De Lombaert Bel 0,00 0,00 0,00 37,63 70,24 70,24
0,00 0,00 0,00 32,61
42,00 Eddy Kestemont Nell 0,00 0,00 0,00 55,91 55,91 55,91
0,00 0,00 0,00 0,00
43,00 Pia Van der Vall Gringo 0,00 53,16 0,00 0,00 53,16 53,16
0,00 0,00 0,00 0,00
44,00 Raf Dewinter Maeglin Luke 0,00 0,00 0,00 13,98 35,72 35,72
0,00 0,00 0,00 21,74
45,00 Pia Van der Vall LS Fleet 0,00 22,78 0,00 0,00 22,78 22,78
0,00 0,00 0,00 0,00
46,00 Els Lyphout Roca Marie 0,00 0,00 0,00 11,83 11,83 11,83
0,00 0,00 0,00 0,00
47,00 Raf Dewinter Kate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
49,00 Pascal Vanbets Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
48,00 Jan Tiebos Edw Valley Kep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
50,00 Ignace De Cock Jill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Klasse 2

Aantal wedstrijddagen = 8 - Aantal wedstrijddagen 80%=6

Classe 2

Nombre jours compétition = 8 - Nombre jours compétition 80%=6

Class 2

Competition days = 8 - Competition days 80%=6

RankRangRankHandlerConductHandlerHondChienDogBALKELFERDESSETotTot_80%
1,00 Ben De Kerf Ziva 100,00 100,00 0,00 95,65 591,19 591,19
97,65 100,00 0,00 97,89
2,00 Raf Dewinter Trigger 90,48 86,52 96,63 0,00 554,87 554,87
100,00 81,25 100,00 0,00
3,00 Rudi Collin Denwyn Spyke 90,48 70,79 83,15 94,57 658,06 518,52
71,76 68,75 88,04 90,53
4,00 Jacqueline Galand Cap 0,00 89,89 87,64 82,61 497,32 497,32
0,00 51,04 94,57 91,58
5,00 Gino van Eeckhoudt Blue 0,00 86,52 84,27 89,13 527,92 493,55
70,59 34,38 63,04 100,00
6,00 Rudi Collin Jim 73,81 58,43 52,81 91,30 602,98 491,74
82,35 61,46 89,13 93,68
7,00 Guy Van Cutsem Spot 91,67 0,00 71,91 90,22 555,33 489,71
80,00 65,63 70,65 85,26
8,00 Steven Janssens Nseb 55,95 86,52 53,93 100,00 543,53 489,60
85,88 0,00 72,83 88,42
9,00 Johny Dugardijn Moss 76,19 92,13 44,94 77,17 584,55 473,30
81,18 70,83 66,30 75,79
10,00 Guy Van Cutsem Sem 0,00 74,16 85,39 84,78 471,37 471,37
0,00 56,25 75,00 95,79
11,00 Kristel Desmet Ziko 71,43 62,92 68,54 83,70 531,88 468,96
78,82 0,00 71,74 94,74
12,00 Eric van der Palen Maeve 86,90 68,54 89,89 0,00 448,38 448,38
85,88 55,21 61,96 0,00
13,00 Perry Jakobs Lynn 77,38 51,69 87,64 0,00 446,02 446,02
85,88 76,04 67,39 0,00
14,00 Arjan Venema Link 0,00 0,00 70,79 97,83 424,52 424,52
77,65 0,00 78,26 100,00
15,00 Christian Sevenants Moss 73,81 85,39 70,79 0,00 391,99 391,99
0,00 73,96 88,04 0,00
16,00 Frank Gommers Lotje 69,05 0,00 0,00 67,39 387,65 387,65
55,29 88,54 33,70 73,68
17,00 Freddy Staelens Jim 90,48 0,00 78,65 100,00 368,08 368,08
0,00 0,00 0,00 98,95
18,00 Anja Boumans Moss 0,00 77,53 88,76 0,00 349,26 349,26
0,00 91,67 91,30 0,00
19,00 Jan Boumans Jaff 0,00 91,01 59,55 0,00 339,78 339,78
0,00 97,92 91,30 0,00
20,00 Nathalie de Spa Dot 0,00 74,16 0,00 80,43 334,68 334,68
0,00 91,67 0,00 88,42
21,00 Nathalie de Spa Big Ben 0,00 73,03 0,00 86,96 321,36 321,36
0,00 69,79 0,00 91,58
22,00 Freddy Staelens Jake 69,05 0,00 74,16 81,52 306,83 306,83
0,00 0,00 0,00 82,11
23,00 Nina Kole Tero 0,00 80,90 67,42 0,00 300,58 300,58
0,00 72,92 79,35 0,00
24,00 Marion van den Berg Hint 65,48 0,00 86,52 0,00 294,14 294,14
68,24 0,00 73,91 0,00
25,00 Joseph Luyckx Tess 0,00 48,31 32,58 0,00 282,51 282,51
76,47 71,88 53,26 0,00
26,00 Jan Boumans Finn 0,00 94,38 0,00 0,00 272,64 272,64
0,00 100,00 78,26 0,00
27,00 Katharine Wheeler Bob 63,10 0,00 0,00 67,39 263,35 263,35
0,00 0,00 73,91 58,95
28,00 Marc Van Der Meeren Maefi 0,00 62,92 0,00 75,00 254,39 254,39
0,00 35,42 0,00 81,05
29,00 Nina Kole Jinu 0,00 55,06 71,91 0,00 248,71 248,71
0,00 50,00 71,74 0,00
30,00 Alain Cools Jerry 0,00 0,00 0,00 96,74 195,69 195,69
0,00 0,00 0,00 98,95
31,00 Luc Raedemaekers Sky 0,00 0,00 92,13 0,00 185,61 185,61
0,00 0,00 93,48 0,00
32,00 Nele Van Meulenbeke Jack 0,00 0,00 0,00 93,48 161,90 161,90
0,00 0,00 0,00 68,42
33,00 Hans Kievit Mist 0,00 0,00 0,00 79,35 160,40 160,40
0,00 0,00 0,00 81,05
34,00 Pascal Avoux Spot 0,00 0,00 0,00 73,91 154,97 154,97
0,00 0,00 0,00 81,05
35,00 Chris De Wilde Nina 58,33 0,00 0,00 91,30 149,64 149,64
0,00 0,00 0,00 0,00
36,00 Bea Appeltans Lynn 0,00 0,00 0,00 57,61 128,14 128,14
0,00 0,00 0,00 70,53
37,00 Muriel Vansimaeys Pop 0,00 62,92 0,00 0,00 120,21 120,21
0,00 57,29 0,00 0,00
38,00 Johan Hugelier Lass 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
39,00 Steven Janssens Dot 0,00 0,00 43,82 0,00 91,65 91,65
0,00 0,00 47,83 0,00
40,00 Tineke Eeckhout Link 0,00 0,00 0,00 0,00 89,58 89,58
0,00 89,58 0,00 0,00
41,00 Danny Coemans Kit 0,00 0,00 0,00 0,00 89,13 89,13
0,00 0,00 89,13 0,00
42,00 Raf Dewinter Udale Coal 0,00 52,81 0,00 0,00 88,23 88,23
0,00 35,42 0,00 0,00
43,00 Kevin Willems Jack 0,00 0,00 0,00 0,00 85,87 85,87
0,00 0,00 85,87 0,00
44,00 Omer Meul June 79,76 0,00 0,00 0,00 79,76 79,76
0,00 0,00 0,00 0,00
45,00 Gerard Kokkedee Cap 0,00 0,00 74,16 0,00 74,16 74,16
0,00 0,00 0,00 0,00
46,00 Roger Franssen Zohra 0,00 0,00 0,00 0,00 74,12 74,12
74,12 0,00 0,00 0,00
47,00 Jan Croimans Maggie 0,00 0,00 0,00 0,00 72,63 72,63
0,00 0,00 0,00 72,63
48,00 Mirka Waldmann Spot 0,00 57,30 0,00 0,00 57,30 57,30
0,00 0,00 0,00 0,00
51,00 Carina Van Meerbeek Kite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
50,00 Gerard Kokkedee Liv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
52,00 Sander Wiemans Newton Bob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
49,00 Marc Boudt Arrow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00