Music For Life trial 19-20 Nov


Originele wedstrijd schapendrijven op zaterdag 19/11 en zondag 20/11

Opbrengst tvv Huis in de Stad vzw(actie in het kader van Music for Life)

Huis in de Stad vzw is een voorziening waar mensen met een mentale beperking wonen en werken. Wij doen mee met een actie voor ‘de warmste week’ van Studio Brussel in het kader van ‘Music for Life’.

Wij zetten acties op touw om zo geld in te zamelen ten voordele van onze voorziening.

Huis in de Stad vzw zorgt ervoor dat velen een zinvolle dagbesteding kunnen uitoefenen, een aangename plaats hebben om te wonen, om te werken, om te genieten, …

De boerderij te Bunsbeek, ‘De Maire’, waar elke dag een 15tal personen werken in een keukenatelier en dierenatelier, verwelkomen jullie op een mooi wedstrijdveld voor een mooie en originele wedstrijd schapendrijven.

Bert Mariën, bestuurslid van WSL en begeleider in het dierenatelier van boerderij De Maire, verwelkomt jullie voor deelname aan een mooie wedstrijd.

Wedstrijd schapendrijven op origineel parcours.

Doe mee met de wedstrijd, een leuk uitgedacht parcours en betaal

10 euro / per dag / per hond kl 1 – 2

(indien tijd en ruimte kl 3)

en steun een leuk initiatief waar vele mensen u dankbaar voor zullen zijn.

Plaats: Walmersumstraat 27, 3380 Glabbeek ( Bunsbeek )

Inschrijvingen: paul@workingsheepdogslimburg.be

Ten laatste tegen 11 november 2016, 24.00u

Maximum +/- 35 combinaties

www.huisindestad.be