Airport Trial

De reservelijst voor de airporttrial is definitief afgesloten. Er zijn geen last minute uitschrijvingen gebeurd en daardoor is de effectieve lijst even vol gebleven.

We hopen de reserves volgende keer wel te kunnen inschrijven en begroeten.